test
torsdag, 20 juni, 2024
torsdag, juni 20, 2024

Gängkriget bara toppen av ett isberg

Media rapporterar om en krigsliknande situation när kriminella gäng har ihjäl varandra i Sveriges storstäder. Men gängkriget är bara toppen på ett isberg. Och gängen verkar i en kulturell miljö där en stor del av Sveriges ungdomar ingår.

Som ”ett lågintensivt krigsläge” beskriver svensk polis den nuvarande situationen med gängkrig i Sveriges städer. Politiker från höger till vänster försöker överträffa varandra med allt mer långtgående förslag på hur kriget ska stoppas. Mer avlyssning, infiltration, längre straff och militär som rör sig i landets utsatta områden är några av de åtgärder som har föreslagits de senaste dagarna, efter en vecka med tolv mord.

Men den våg av våldsdåd och mord som vi nu ser är bara toppen av ett isberg – en yttersta konsekvens av ett långt mycket mer djupgående samhällsförändring som har genomgåtts under tre decennier: den demografiska revolutionen. Dagens mördare är typiskt sett barn till invandrare som släpptes in i Sverige omkring år 2000. Och den som tror att de enbart kan betraktas som kriminella narkotikahandlare förstår inte vilket samhälle vi har byggt i Sverige.

De kriminella gängen verkar i en egen värld och egen kulturell kropp inom det svenska samhället. En värld som tar sig uttryck i ett ständigt flöde av nya gangsterrappare som vinner priser i P3 och drar tusentals ungdomar på sina konserter där de rappar om sin kriminalitet och det hårda, men stundtals ”glamorösa” livet som gängkriminell. På TikTok, Youtube och Instagram har de miljarder visningar på sina videos och inlägg och hundratusentals fans. Vissa av de morden vi läser om i media har redan visats upp på sociala medier innan liken har hunnit kallna. Mördare filmar när de skjuter sina offer för att sprida klippen och nå beröm och status. På Sveriges skolor känner alla till vilka som är kriminella. Och de 5 000 som utgör kärnan i gängen har ytterligare 25 000 hangarounds som hjälper och bistår dem.

Att rå på denna värld kräver mycket mer än riktade polisinsatser, utredningar och domar. Erfarenheterna från USA – inte minst New York där man under 1990-talet lyckades trycka tillbaka de kriminella – är att det kanske inte ens är realistiskt att tro att man kan göra slut på denna kulturella miljö. Man kan tygla den och hålla den tillbaka, men inte döda den.

Så vad kan man då göra? Om vi verkligen vill göra slut inte bara på de kriminella gängen utan också på de samhällsstrukturer de kommer ur så krävs det en lång rad tuffa åtgärder:

1) Förbjud musik och kulturyttringar som glorifierar gängkriminalitet vilken är aktivt pågående i Sverige.

2) Stäng gränsen för ny generell invandring från de delar av världen som de gängkriminella typiskt sett härstammar – det vill säga Mellanöstern och Afrika.

3) Spana på och infiltrera gängen. Samla så mycket information som möjligt och döm dem sedan kollektivt för kriminella handlingar som begås i samförstånd.

4) Utvisa de dömda som inte är svenska medborgare eller vars familjer har fått uppehållstillstånd och/eller medborgarskap mot osann utsago. Utvisa även familjerna med dem.

5) Öppna särskolor med militär disciplin och stort fokus på yrkesutbildning för att forma disciplinerade löntagare istället för asociala kriminella.

6) Ersätt barnbidrag med barnskatteavdrag för att få ned familjestorlekarna i de utsatta områden där de kriminella växer upp.

7) Riv miljonprogrammen och bygg kvartersstäder i dess ställe.

Senaste