söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Fransk domare säger att invandrares välfärdsbedrägerier kostar franska skattebetalare 50 miljarder euro årligen

I sin utredning "Bedrägerikartellen" har den franske domaren Charles Prats uppskattat den enorma omfattningen av sociala bedrägerier i Frankrike.

Problemen är allvarliga: Tiotusentals hundraåringar påstås fortfarande vara i livet, en tredjedel av de ”papperslösa” befinner sig utomlands, terroriststämplade personer får bidrag och bedrägerier organiseras i kriminella nätverk. Förlusterna för franska skattebetalare uppgår till mer än 50 miljarder euro.

Parlamentsledamoten Patrick Hetzel (LR), ordförande i den parlamentariska undersökningskommittén för bedrägeri gällande sociala förmåner, uttryckte sin chock i mars i år, efter en utfrågning med Charles Prats. Domaren beräknade en potentiell förlust på cirka 30 miljarder euro, långt ifrån de måttligare uppskattningarna av socialförsäkringstjänstemän, som hävdar att det handlar om några hundra miljoner euro om året som mest.

Förra året, i början av läsåret, frågade parlamentsledamoten Carole Grandjean (LREM) och senatorn Nathalie Goulet (UDI) ministeriet för solidaritet och hälsa om antalet ”Aktiva NIR:s”, det vill säga antalet bidragstagare som är personer födda utomlands men som får franska sociala förmåner.

I tidningen Journal Officiel, Republiken Frankrikes officiella tidning, det vill säga Frankrikes motsvarighet till Post- och Inrikes Tidningar i Sverige, uppgav den berörda myndigheten att den hade identifierat över 12 miljoner personer som var födda utomlands ”med rätt att få minst en social förmån”.

Och det är på grundval av denna siffra som Charles Prats noterade en första inkonsekvens: Enligt INSEE, Frankrikes statistiska centralbyrå, finns det 8,2 miljoner människor, mestadels invandrare, födda utomlands i Frankrike.

Genom att subtrahera de pensionärer som bor utomlands (1,1 miljoner) och de välfärdsprogram som är specifika för Polynesien och Nya Kaledonien kom domaren fram till siffran 2,4 miljoner personer som är födda utomlands felaktigt registrerade i det franska socialförsäkringssystemet. Baserat på grundval av en genomsnittlig nationell utgift på 11 800 euro per NIR kunde domaren beräkna att det potentiella bedrägeriet skulle kunna uppgå till tiotals miljarder euro per år.

Mer i detalj fanns också andra inkonsekvenser som oroade domaren. Av de mer än 12 miljoner försäkringstagare som var födda utomlands har 86 procent rätt till sjukersättning, 43 procent får familjeförmåner och 33 procent har pensionsrättigheter.

Genom att jämföra dessa procentsatser med statistik om mottagare av sociala bidrag i Frankrike skulle detta till exempel innebära att 42 procent av mottagarna av familjebidrag är födda utomlands, eller till och med att en femtedel av pensionärerna i Frankrike är födda utomlands.

Det är högst inkonsekventa siffror, enligt domaren. Den enda förklaringen skulle kunna vara överdrivna siffror – med andra ord, storskaliga bedrägerier.

Den franska dagstidningen Le Figaro har kontaktat socialförsäkringsförvaltningen som understryker att ”detta inte betyder inte att det sker något bedrägeri med dessa Vital- kort”. [Carte Vitale är ett ID-kort som ger innehavaren rätt till den franska sjukvården, reds. anm.]

Domaren underströk att det för närvarande finns 5 miljoner ”spöken” i systemet. Eftersom detta inkluderar invandrare sade han att tjänstemän och politiker var rädda för att avslöja detta.

Senaste