lördag, 18 maj, 2024
lördag, maj 18, 2024

Förre österrikisk vice-kanslern HC Strache: ”Vi vill återuppliva frihetens verkliga värden”

HC Strache, före detta vice kansler i Österrike och långvarig ledare för Frihetspartiet (FPÖ) avslöjar sina framtidsplaner, sina kärnvärden och berättar om sitt nya politiska parti i en exklusiv intervju som återpubliceras på Exakt24.

Herr Strache, ända sedan ”Ibiza-affären” och upplösningen av den svartblå [konservativa och nationalister, övers. anm.] österrikiska federala regeringen har du varit i centrum för många större och mindre skandaler. Det verkar som om alla försöker klanka ner på dig. Är det korrekt formulerat tycker du?
Strache: Ja, mina motståndare vill uppenbarligen tvinga mig på knä i en form av modern häxjakt, men det kommer inte att lyckas. Vissa människor är rädda för att jag och mitt team i Wien ska nå framgång i nästa val. Men jag har varit med i toppolitiken i 15 år nu, så jag har redan skaffat en tjock hud.

Jag är besviken över att de flesta medier, uppenbarligen använder en annan standard för HC Strache än för andra politiker. Om man hade rapporterat om Ischgl – där människoliv medvetet har äventyrats [genom att ignorera frågan om Covid-19, red.] – lika kritiskt som om Ibiza, skulle det ha skett en våg av avgångar i regeringen.

Men journalister tycker uppenbarligen inte att det är värt att granska den nya österrikiska regeringen särskilt noggrant. Tyvärr finns det vissa som organiserar en tävling av billiga knep och drar andra i smutsen. Men jag spelar inte med i det spelet.

Trots stormen runt dig har du beslutat att ställa upp i valet i Wien i hösten med ditt nya politiska parti Team HC Strache – Allians för Österrike. Kritiker har anklagat dig för att du bara är intresserad av ”hämnd”. Vad får dig att återvända till politik?
Strache: De som styrs av sådana gemena motiv som vedergällning bör inte ge sig in i politiken. Programmet för min nya rörelse är baserat på de politiska mål som jag satte upp redan 2005, men med mycket mer erfarenhet.

I Österrike bedrivs alltmer politik som om människor är oförmögna att fatta egna beslut och sedan är politiker nedlåtande mot dem. Samtidigt utesluts vanligt folk från alla viktiga beslut: Till denna dag fattas till exempel beslut om migrationsfrågor över människors huvuden.

Jag representerar en politik där folket verkligen behandlas som suveränt, och förhoppningsvis når jag också många som tidigare tvekade när det gäller FPÖ. För mig är grundandet av det nya partiet inte en hämnd, utan ett försök att erbjuda de värden som frihetsälskande österrikare håller kära och som de söker efter i jakt på ett riktigt politiskt hem.

Vilka är skillnaderna jämfört med FPÖ?
Strache: Det finns några tillägg till programmet, särskilt i strukturen för den nya rörelsen. Under de senaste åren har vi sett över hela världen att i dynamiska demokratier är tiden för stela ”kader-partier” över. Människor är bättre informerade och vill ha direktkontakt med sina politiska representanter så mycket som möjligt.

Tack vare sociala medier har detta nu också blivit möjligt. Strävan i Team HC Strache – Allians för Österrike är att förlita sig på gräsrötterna och inte ”top-down”, som chefer skulle säga. Vi försöker återuppliva de verkliga frihetsvärdena som innebär personligt ansvar i kombination med solidaritet bland folket.

Denna strävan är öppen för alla som vill delta i ett sådant projekt. Bortsett från detta var FPÖ:s inriktning under de senaste åren den inriktning HC Strache stakat ut, och jag fortsätter nu den kursen med min nya rörelse.

Just nu är FPÖ under Norbert Hofer och Herbert Kickls styre ett skepp utan segel – inget program, inga idéer, ingen vision. Herbert Kickl och Norbert Hofer är bra på en stödjande roll men de kan inte leda: Det är ett ”dubbelt ledarskap” men med halva effekten. Det är därför de misslyckas vid valen.

Från införandet av lägsta pensioner till FN:s migrationspakten är namnet HC Strache däremot förknippat med genomförandet av politik relaterad till frihet. Den som vill se detta fortsätta, vet vem som ska rösta på.

Hur utvecklas organisationen kring ditt nya parti? Kritiker hävdar att det är en enmansshow …
Strache: Vi befinner oss fortfarande i uppbyggnadsfasen, och jag innehar naturligtvis en central roll där. Men i verkligheten samlas ett växande antal supportrar i bakgrunden. Vårt uttalade mål är att ha ett parti som involverar toppersoner, kompetent att erbjuda lösningar i den politiska processen. Många av våra bästa kandidater har ingen erfarenhet av politik och är därför fortfarande ovilliga att engagera sig. Men förhoppningsvis kommer detta att förändras under de kommande månaderna.

Ser du en långsiktig väg tillbaka till FPÖ för dig själv och ditt parti?
Strache: Politiska partier är farkoster till för att transportera och förmedla värden. Jag är övertygad om att de flesta väljare snabbt kommer se att verkliga frihetsvärden inte har någon plats i FPÖ under Hofer och Kickls ledning och därför kommer att söka andra alternativ.

För mig är grundandet av partiet inte en hämnd, utan ett försök att erbjuda de värderingar som är kära för frihetsälskande, patriotiska österrikare, vilket ger dem ett annat politiskt hem, med social kompetens, med själ och hjärta. Om FPÖ någon gång skulle ompröva och omfamna exakt dessa värden under ett nytt ledarskap skulle det verkligen finnas möjligheter för samarbete, men för tillfället är det tyvärr fortfarande otänkbart.

Senaste