fredag, 19 april, 2024
fredag, april 19, 2024

Folkutbytet i USA snabbare än väntat

Amerikaner av europeiskt ursprung rör sig allt snabbare mot minoritetsstatus i det land deras förfäder grundade. En ny undersökning från Pew Research Center visar att andelen counties där euro-amerikaner förlorar sin majoritetsstaus ökar kraftigt.

Den befolkningsgrupp som grundade USA är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Idag utgör de 60 procent av landets invånare. Så sent som 2010 bestod 75 procent av landets befolkning av europeiskättade.

Befolkningsutbytet, som drivs på av en omfattande invandring, märks även på lokal nivå. Det politiskt neutrala forsknings- och undersökningsinsitutet Pew Research Center har tittat på hur den demografiska förändringen manifesterar sig i amerikanska counties, motsvarigheter till svenska kommuner.

Mellan 2000-2018 har euro-amerikaner gått från att vara majoritet till att bli en minoritet i 109 counties. De flesta av dem ligger i Kalifornien, södern eller på östkusten, men det gäller även några counties mitt i USA. Det motsatta, att vita amerikaner gick från att vara i minoritet till att bli majoritet skedde bara i två counties.

21 av de 25 counties med störst befolkning har icke-vit majoritet, vilket brukar anses vara ett av skälen till att republikanerna har svårt att vinna val i storstäderna.

Sammanlagt så har 293 av USA:s 3 142 counties en icke-vit majoritet.

Senaste