Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Flygkrasch under NATO-övningen Cold Response

Ett flygplan av typen V-22 Osprey som tillhörde amerikanska marinkåren har störtat i Norge med fyra personer ombord, de har sannolikt omkommit. Planet deltog i NATO-övningen Cold Response, med deltagare från en 27 länder.

V-22 Osprey är ett rotortiltplan, som beroende på propellrarnas läge fungerar antingen som ett flygplan eller en helikopter och används av alla amerikanska försvarsgrenar utom armén. Äldre versioner av flygplanstypen har tidigare råkat ut för haverier men de problemen som orsakade det ska nu har varit lösta. Vad som orsakat denna olycka är ännu för tidigt att säga. Flygplanet störtade i ett otillgängligt område i närheten av Beiarn i Nordland så i skrivande stund baseras bedömning på att hela besättningen dött på observationer från en räddningshelikopter.

NATO-övningen Cold Response är en övning för armé-, flyg- och marinförband som hålls vartannat år i Nordnorge och syftar till att öva mottagande av förband i Norge och att öva dessa förband i vinterstrid. Ursprungligen var det tänkt att över 50 000 soldater skulle medverka men på grund av läget i Ukraina deltar bara drygt 30 000 efter att NATO stärkt upp sin östra flank med ytterligare minst 30 000 soldater. Övningen startade den 14 mars och håller på till 1 april. En del förband har dock befunnit sig i Norge innan övningen för att öva vinterstrid och en del kommer att stanna kvar efter övningen för ytterligare träning.

Det svenska deltagandet består av 1500 man i en reducerad brigadstridsgrupp som är organiserad tillsammans med finska armén. Flygvapnet medverkar med JAS 39 Gripen ur Norrbottens flygflottilj.

Det strategiska läget i övningsområdet på Nordkalotten har sannolikt förbättrats med anledning av Ukrainakriget, paradoxalt nog. Anledningen är att en av de två arktiska brigader som är avsedda som spjutspets vid ett ryskt angrepp över Nordkalotten har decimerats så mycket att den inte kommer att vara stridsduglig på flera år. Det är den 200:e fristående motoriserade infanteribrigaden som deltog med en bataljonsstridsgrupp i striderna vid Kharkiv. Även 76:e luftlandsättningsgardesdivisionen som anses ha haft krigsuppgifter i området har lidit stora förluster.

Senaste