tisdag, 21 maj, 2024
tisdag, maj 21, 2024

Exklusiv intervju med ”Greta-prästen” Mats Hermansson

Prästen Mats Hermansson har gjort sig kontroversiell genom sina målningar och utställningar av "Pride-Jesus" och Greta Thunberg. I en exklusiv och lång intervju med Insikt24 motiverar Mats Hermansson varför han väljer att göra dessa målningar och vad han har för åsikter om hur Svenska kyrkan ska förhålla sig i olika samhällsfrågor. Hermansson ger även sin syn på att många kritiker menar att Svenska kyrkan är för vänstervriden och tar för mycket politiska ställningstaganden.

Mats Hermansson är präst och har varit aktiv under många i Svenska kyrkan. Redan vid tonåren började Hermanssons engagemang och sedermera blev han domprost i Visby, vilket han var i drygt 12 år innan han avsattes av kyrkorådet, eftersom att det ansågs att Hermansson hade brister i sitt chefskap. Hermansson blev också omtalad efter att han låtit kyrkklockorna ringa i många av Gotlands kyrkor för att protestera mot Svenskarnas partis deltagande i Almedalsveckan 2014. Några år senare upprepades samma form av protest mot journalisten Thomas Gür.

Främst har Hermansson dock gjort sig känd för sina målningar och utställningar av ”Pride-Jesus” och Greta Thunberg. Pride-Jesus, som Hermansson själv valt att kalla målningarna för, är målningar med Jesus i en tröja som innehåller Pridefärgerna. Till Insikt24 uppger Hermansson att han har ställt ut sina målningar av Pride-Jesus i över 140 kyrkor tillhörande Svenska kyrkan. Både målningarna av Pride-Jesus och Greta Thunberg har väckt stark kritik från olika håll genom åren, men trots det fortsätter Hermansson än idag att ställa ut dessa målningar. Insikt24 tog kontakt med Mats Hermansson och fick en lång intervju med den kontroversielle prästen. Vi fick en unik möjlighet till att ta del av Hermanssons inställning om vad Svenska kyrkan är, vad han har för personliga uppfattningar och vad han anser om den kritik som uppkommit mot hans utställningar.

För några år sedan satte Mats Hermansson upp en målning av Greta Thunberg i Mariakyrkan i Båstad, detta var ett av många fall som möttes av stor kritik. I det här fallet kände sig Hermansson tvingad att bemöta kritiken och satte därför upp en lapp i kyrkan med rubriken ”Greta – vår klimataktivist”. En förklaring som Hermansson uppgav på lappen som sattes upp till varför kritik uppstått, var för att vissa inte gillar Greta Thunbergs budskap ”om att lyssna på forskningen och ta klimatkrisen på allvar”. I texten stod även formuleringar såsom ”en del farbröder har allmänt svårt med unga flickor som säger viktiga saker” och ”några vill kunna göra sin årliga flygresa till Thailand och köra sin dyra överdimensionerade SUV fast man bor mitt i stan”. Enligt Hermansson ska ”kyrkfolk” menat att han utmålat Greta Thunberg som ett helgon, medan Hermansson menar att så inte varit avsikten. Hermansson poängterar dock att han tycker att ”det Greta står för är av yttersta vikt för mänsklighetens överlevnad”.

Till Insikt24 berättar Mats Hermansson att han än idag står bakom lappen till 100% och att han inte ser några problem med någon av formuleringarna, utan anser snarare att de är högst lämpliga.

– Jag har skrivit den lappen och står 100% för det som står där.

Hur motiverar du dina formuleringar med att till exempel ”en del gillar inte hennes budskap om att lyssna på forskningen och ta klimatkrisen på allvar” och att ”en del farbröder har allmänt svårt med unga flickor som säger viktiga saker”?

– Det är väl inget svårt att förstå, det är väldigt tydligt. Det kan ju inte vara några problem med att förstå vad jag skriver.

Vilka ”farbröder” menar du?

– De som exempelvis åker till Thailand och kör dyra bilar. Det står tydligt på lappen.

Många tänker att du pratar om en viss väljargrupp här, gör du det?

– De får tolka det som de vill.

Tycker du att det är lämpliga formuleringar i texten?

– Självklart anser jag att de är väldigt lämpliga, annars hade jag inte formulerat det så.

Insikt24 pratade även med Ann Lidgren som är kyrkoherde i Båstad-Östra Karups församling, vilket Mariakyrkan tillhör, och ställde frågor till henne om Hermansons formuleringar. Lidgren menar att Mats Hermanssons formuleringar varit olyckliga och att hon förstår att det väckt upprörda känslor.

Vad tänker du kring formuleringarna ”en del gillar inte hennes budskap om att lyssna på forskningen och ta klimatkrisen på allvar” och ”en del farbröder har allmänt svårt med unga flickor som säger viktiga saker”, som Mats Hermansson skriver på lappen som sattes upp i kyrkan?

– Det är rätt olyckligt. Man ska inte stöta sig för mycket med grupper som man inte har belägg för. Jag vet inte vad Mats tänkte i den där texten, det känns konstigt på något vis.

Lappen sattes ändå upp i Mariakyrkan som tillhör det pastorat där du är kyrkoherde i. Är det problematiskt tycker du i och med att du inte står bakom saker som står i texten?

– Jag förstår att det kan väcka upprörda känslor när man pekar ut en grupp män som görs i detta fall. Det är inte meningen att man ska gå in i en kyrka och att man ska få negativa känslor, utan att gå in i en kyrka ska vara något positivt.

Detta är den berömda lappen som Mats Hermansson satt upp i Mariakyrkan i Båstad.

Greta Thunberg är någon som Mats Hermansson uppfattar som ”sin klimataktivist”. Men säger till Insikt24 att hans formulering på lappen med ”vår klimataktivist” inte skall uppfattas som att det är synonymt med ”Svenska kyrkans klimataktivist”, trots att han i egenskap som präst satte upp lappen i Mariakyrkan som tillhör Svenska kyrkan.

Det här med det du skriver om Greta Thunberg och att hon är ”vår klimataktivist”, vad menar du med ”vår klimataktivist”, vilka innefattar det?

– De som tycker att hon är ”vår klimataktivist”, och det får alla bestämma om de tycker det eller inte.

Så det ska inte tolkas som att Greta Thunberg skulle vara synonymt med ”Svenska kyrkans klimataktivist”, i och med att du sätter upp en lapp i Svenska kyrkan och skriver ”vår klimataktivist”?

– Den tolkningen har inte jag gjort, men det kan du eller vem som helst göra om ni vill. Men det jag menar med ”vår klimataktivist”, är de som håller med om den beskrivningen.

Men du skriver det också som präst i Svenska kyrkan och sätter upp det i en kyrka. Då är det väl inte konstigt om det kan tolkas som att Svenska kyrkan eller åtminstone att Mariakyrkan gör det ställningstagandet?

– Allt jag gör är som präst, när jag skiter är jag präst och när jag skriver och sätter upp skyltar är jag präst. Jag är präst alltid, oavsett vad jag säger egentligen. Jag är präst nu när jag pratar med dig.

Då skriver du alltså ”vår klimataktivist” i egenskap som präst med andra ord?

– Ja, men också som Uppsalabo, miljöintresserad, icke-golfspelande och Volvoägare. Jag skriver det jag skriver utifrån den jag är.

Vidare får Mats Hermansson frågor om Greta Thunberg och hennes ställningstagande mot kapitalism, där hon under ett framträdande i London uttryckte en vilja om att störta ”hela det kapitalistiska systemet”. Hermansson får också frågor om Thunbergs poserande med en tröja som bland annat hade texten ”Antifascist All Stars” och No pasaran”, vilket är ett begrepp som oftast används av den vänsterextrema organisationen AFA. Tröjan brukar även säljas ihop med tröjor med texter likt ”Antifascistisk aktion”.

Vad tycker du om Greta Thunbergs ställningstagande mot kapitalism och poserande med antifascistiska tröjor?

– Att man tar ställning för antifascism tycker jag är helt oproblematiskt. Det är ett föredöme att göra det. Fascism tycker jag inte är någonting som någon borde stödja.

Greta har alltså poserat med en tröja som har samma budskap som den vänsterextrema organisationen Antifascistisk aktion (AFA) brukar använda sig av, vad tycker du om det?

– Jag känner inte till den organisationen.

Du känner inte till AFA?

– Nej, det gör jag inte och jag vet inte vad Greta har för relation till den organisationen som jag inte känner till. Men att man tar ställning mot fascism tycker jag är bra.

Vad tycker du om att Greta Thunberg tar ställning mot kapitalism?

– Jag tycker det är fint med unga människor som är aktiva i de avgörande frågorna och tar ställning. Det hör till ungdomstiden. Jag vill poängtera att jag inte ser Greta som vänster, utan jag ser henne som en person som engagerar sig för miljön.

Men om man tar ställning mot kapitalism och för antifascism, är inte det att klassa som vänster?

– Jag tycker inte hon gör det utefter den ”klassiska höger och vänsterskalan” som har varit tongivande i svensk politik i 100 år, utan hon gör det utifrån ett engagemang för miljön och det tycker jag är jättebra.

Skulle du anse att man kan vara höger trots att man tar ställning mot kapitalism?

– Jag vet inte. Jag tycker att det är bra om man har ett miljöengagemang, och de som tjänar stora pengar på att till exempel röja för mycket skog eller ”köra hårt” med människor som lever i svår fattigdom, då tycker jag att det är bra att man aktiverar sig emot det.

Skulle du kunna tänka dig att måla ett porträtt av en ung högeraktivist?

– Det vet jag inte, det har jag inte tänkt på. Det har inte föresvävat mig faktiskt.

Mats Hermansson har också målat Jesus med en tröja som innehåller Pridefärger, vilket även det väckt uppståndelse och kritik. Till Insikt24 säger Hermansson att han målar saker som han tycker är angeläget. En sådan sak som Hermansson anser är angeläget och viktigt är ”alla människors lika värde” och att Jesus står för det.

Utställningarna med Pride-Jesus som du har gjort, vad tänker du om dem?

– Det är viktigt att man engagerar sig för alla människors lika rättigheter, vilket är en grundbult i kyrkans arbete.

Målningarna har bemötts av kritik, där vissa bland annat har tolkat det som att du framställer Jesus som homosexuell, vad tänker du kring det? Ser du något problematiskt med den typen av avbildning av Jesus?

– När man målar bilder är det så att man kan inte avgöra hur människor kommer tolka bilderna. Jag har jobbat med bilder i hela mitt liv och om jag målar en persika så kan någon se en banan, och det får man leva med. Jag målar inte för att alla ska tolka och tycka som jag, utan jag målar det som jag tycker är angeläget. En sådan sak jag tycker är viktigt är det här med alla människors lika värde och att Jesus står för det. Hela regnbågsskalan är viktig.

Skulle du klassa HBTQ-rättigheter och liknande som vänsterfrågor, eller vad skulle du klassa det som på den politiska skalan?

– Jag är väldigt ointresserad av den klassiska vänster-höger skalan. Jag är väldigt glad att människor är engagerade för miljön, eller som jag som präst säger ”skapelsens överlevnad”. Samma sak när det gäller HBTQ-frågor, det är inte höger eller vänster. Utan ”regnbågsfrågor” är viktigt, att alla människor får vara som de är och att det erkänns. Det har ingenting med höger eller vänster att göra.

Mats Hermansson får också frågor om Svenska kyrkans medlemstapp. Svenska kyrkan har gått från att 95% av befolkningen var medlemmar 1972 till att det under 2020 endast var närmare hälften av befolkningen som var kvar. Vissa kritiker menar att detta bland annat har att göra med Svenska kyrkans vänstervridning och att det tas för mycket politiska ställningstaganden, vilket ofta är kopplat till frågor som rör Pride, HBTQ, klimat och islam. En annan anledning som kopplas till medlemstappet är ekonomiska skäl, då många väljer att utträda när det årliga deklarationsbeskedet kommer.

Hermansson håller dock inte med om beskrivningen att människor lämnar Svenska kyrkan på grund av kyrkans politiska ställningstaganden. I stället menar Hermansson att Sverige tidigare var ett ”enhetssamhälle”, men att det idag har blivit ett mångkulturellt och mångfacetterat samhälle, vilket har gjort att det inte finns samma incitament för alla att vara medlemmar i Svenska kyrkan längre. Hermansson tar även upp aspekten av att det för vissa handlar om ekonomiska skäl. Hermansson börjar också ifrågasätta de frågor han får och anklagar Insikt24 för att ställa frågor utifrån ” förutbestämda perspektiv” och att vi, i och med våra frågor, gör SD-vänliga ställningstaganden.

Vad tänker du kring att Svenska kyrkan tappar medlemmar? Tror du att det kan finnas ett samband mellan att Svenska kyrkan på olika sätt har tagit ställning i politiska detaljfrågor, eller åtminstone visat vad man tycker i frågor som många uppfattar som just vänster. Svenska kyrkan tar exempelvis ställning för Pride och deltar i Pridetåg, men även i viss mån för klimatrörelsen och Greta Thunberg. Kan det finnas ett samband mellan ovannämnda saker och medlemstappet tror du?

– Alla dina frågor ställs utifrån väldigt givna perspektiv. De är väldigt skruvade allihopa.

På vilket sätt är de skruvade?

– Du får gärna ha ståndpunkter och tycka att allt som inte är SD är vänster och bögarnas fel och så vidare. Men jag kommer inte att nedlåta mig att svara på alla de här väldigt förutbestämda frågeställningarna.

Vad menar du med påståendet att jag har de ståndpunkterna? Jag ställer bara frågor.

– Du frågar inte för att du är nyfiken för att höra vad jag tycker, utan du ställer frågor för att linda in mig och försöka fälla mig. Vad är det för struntprat om att Svenska kyrkan förlorar så väldigt mycket medlemmar?

Menar du att det inte är sant att Svenska kyrkan tappar medlemmar?

– Du måste relatera det till allting annat. Svenska kyrkan har de senaste 20 åren förlorat otroligt lite medlemmar till skillnad från de politiska partierna exempelvis. Om du jämför med Centerpartiet eller Socialdemokraterna och hur många Svenska kyrkan har förlorat så kan du se skillnaden. Att Svenska kyrkan förlorar medlemmar är inget konstigt, då vi tidigare levde i ett ”enhetssamhälle” där 95% var medlemmar i Svenska kyrkan. Men så är det inte längre. Vi har ett helt annat mångkulturellt och mångfacetterat samhälle, och varför ska människor vara med i Svenska kyrkan längre, det finns ingen anledning för många. Men däremot ska jag säga att jag har en väldigt stor erfarenhet av att många går med i Svenska kyrkan just för att kyrkan tar ställning i frågor som människor tycker är viktiga, till exempel de sakerna du har nämnt med klimat, HBTQ och ”regnbågsfrågorna”. Det är dock inga små sakpolitiska frågor, utan det är stora övergripande, och för många människor viktiga och centrala frågor.

Tycker du att det är negativt att det kommer kritik om att Svenska kyrkan är vänster?

– Det är bara att låta det blåsa över, när det senare är en socialdemokratisk regim som utvisar flyktingar då måste kyrkan ta ställning mot det. Men kyrkan är inte höger eller vänster, utan kyrkan är kyrkan.

Anser du att det finns något samband med medlemstappet och att exempelvis den tidigare ärkebiskopen Antje Jackelén och den nya ärkebiskopen Martin Modéus pratat i positiva ordalag om islam?

– Just det, du tror att Svenska kyrkan försöker omvända människor till att bli muslimer.

Nej, det har jag inte påstått. Jag ställde bara en fråga som handlar om att dessa ovannämnda ärkebiskopar pratat i positiva ordalag om islam.

– Ja, just det och det är självklart. Muslimer är ju människor. Varför ska man inte prata i positiva ordalag om judar, muslimer eller hinduer?

Men tror du att det finns ett samband mellan medlemstappet och att Svenska kyrkan pratat i positiva ordalag om islam?

– Det finns något underförstått i din inställning och frågeställningar att medlemstappet skulle bero på att Svenska kyrkan är vän med människor av annan tro. Det är självklart att kyrkan ska vara det, eftersom att kyrkan tror på alla människors Gud. Gud som har skapat alla människor till sin avbild, och därför är kyrkan och trons människor jättenyfikna på människor, oavsett vad de tror eller tänker.

Men med tanke på att det finns kritiker som menar att medlemstappet mycket beror på att Svenska kyrkan har visat och tagit ställning i frågor, är det verkligen omöjligt att det finns ett sådant samband?

– De som har varit kritiska är de som inte har hållit med naturligtvis. Det finns dock ingen undersökning som visar att de 1% som gick ur Svenska kyrkan det senaste året, har gjort det därför att de tycker att Svenska kyrkan är ”muslimkramare”, ”bögkramare” eller ”trädkramare”. Någon sådan statistik finns naturligtvis inte. Däremot visar de undersökningar som gjorts att de som går ur Svenska kyrkan gör det av ekonomiska skäl. Det är den absolut största gruppen. Sedan kan du och andra fortsätta att fråga om jag tror att Svenska kyrkan fortsätter att tappar så många medlemmar därför att man är för muslimer, miljön och homosexuella. Den frågeställningen kommer du leva med hela ditt liv oavsett vilken typ av fakta som finns på bordet.

Tydliga samband som funnits historiskt var när till exempel många valde att lämna Svenska kyrkan när det togs ställning för kvinnliga präster och homoäktenskap. Vad är dina tankar kring det?

– Jag tycker att det är bra att kyrkan tar ställning för till exempel kvinnliga präster, för att stötta flyktingar, för att homosexuella ska kunna vara homosexuella, för klimatet, skapelsen och överlevnaden och att man tar ställning mot nazism. Att man tar ställning för sådana frågor som är centrala och viktiga beror inte på någon slags kyrklig politisk populism, utan det beror på kyrkans arv. Att kyrkan måste värna flyktingar och ta ställning för de som är utsatta. Om några lämnar på grund av det är det helt okej för mig.

Mats Hermansson kommer även in på vad han anser är den tongivande tolkningen av bibeln som kyrkan haft historiskt. Hermansson får dessutom frågor om vad han menar med ”högersvängar”, vilket han anser råder inom Västeuropa just nu.

Det finns olika tolkningar av bibeln och en del menar till exempel att det inte finns något i Bibeln som stödjer att homosexuella ska få gifta sig i kyrkan, vad tänker du kring det?

– Det stämmer att det inte står någonstans. Men det gör det inte därför att något sådant inte fanns officiellt i terminologin på den tiden, vilket gjorde att Jesus aldrig pratat om homosexuella. Jesus pratade även väldigt lite om klimatet, abortfrågan och sådana saker. Men kristna tar ställning utifrån en tolkning och utifrån hur Jesus agerade, och hur kyrkan har levt genom mänsklighetens historia.

Så med andra ord är det du har påstått hittills under intervjun, om vad kyrkan har varit och tycker, dina egna tolkningar?

– Mina egna tolkningar? Där har du fel. Det är en tolkning som har varit den tongivande i kyrkans historia och det är ända från innan Jesus tid till och med. Även de profeter som Jesus var inspirerad av pratade om att det måste vara rättvisa på jorden. Vi har även haft kyrkliga ledare genom hela historien som stått upp för alla människors lika värde. Så detta är ingenting som jag har hittat på, det kan vara värt att poängtera.

Du menar att du redogör för den övergripande synen som tongivande personer inom Svenska kyrkan haft?

– Nej, jag befinner mig snarare i en mainstream fåra i hela kyrkans historia. Jag företräder ingen udda apart eller konstig idé om att skapelsen eller alla människors lika värde är viktig, utan det har varit ett grundmönster. Men i olika ”högersvängar” som funnits i samhället genom generationerna, så kommer kritik alltid upp. Det gjorde det under Nazitiden också, där man påstod att kyrkan var för politisk, när kyrkan hävdade att judarna hade rätt att överleva. Kyrkan skulle inte blanda sig i de politiska frågorna tyckte nazisterna. När det nu blir en ”högersväng” igen, då kommer det upp just detta med att kyrkan är för politisk och att kyrkan är vänster. Men kyrkan är bara trogen det arv som kyrkan haft sedan 2000 år tillbaka.

Nu tog du upp ”högersvängar” och du tidigare har tidigare benämnt SD och nu nämnde du nazism. Skulle du säga att de du ser som är kritiska till ”ordningen” som råder inom Svenska kyrkan uteslutande kommer från ”högerhåll”, och är det i så fall negativt enligt dig?

– Nej, alla auktoritära stater och regimer får leva med att de får kritik från kyrkans kärna och trons människor, vilket gäller alla ”vulgärauktoritära” samhällen som till exempel kommunistiska, nazistiska och fascistiska. De samhällena har alltid utsatts av kritik från kyrkan.

Men du nämnde ”högersvängar”?

– Ja, och nu är det en väldigt tydlig högersväng.

Anser du att det är negativt?

– Faktum är att, utan att lägga någon värdering i det, så råder det ”högersvängningar” i Västeuropa just nu, och då kommer det upp på samhällsagendan att kyrkan är för politisk. Men det beror inte på att kyrkan har ändrat agenda, utan det beror helt enkelt på att de krafter som kommer till makten inte gillar det budskap som kyrkan har i just den sekunden, men som man haft i 2000 år. Det är inte så att kyrkan ändrat sig på något sätt, utan kyrkan är troget sitt evangelium. Men beroende på svängarna, höger eller vänster, så får kyrkan kritik från höger eller vänster.

Menar du att kyrkan i 2000 år har varit för de här sakerna du tagit upp tidigare med Pride, HBTQ, klimatet, mångkultur och så vidare?

– Ja, det kan man säga. Innan kyrkan fattade officiella beslut så var kyrkan en refug för homosexuella människor runt om i världen. Även inom Svenska kyrkan fanns det många homosexuella som kände sig hemma, just för att det var tillåtande att man fick vara den man var. Det var så tidigt. Redan vid 1800-talet där de första homosexuella kom fram, då fanns det en tolerans för olikheten inom Svenska kyrkan. Det här med att skapelsen är central i Svenska kyrkan är inget konstigt. Hela bibeln inleds med en skapelseberättelse som berättar att människan måste ta ansvar, vilket också är poängen med skapelseberättelsen att människor ska ta ansvar för skapelsen som Gud skänkt till mänskligheten. Om människor tar ansvar för skapelsen så räcker resurserna till alla människor. Därför finns det från kyrkans begynnelse ett stort engagemang för skapelsen, och nu i dessa tider har det kommit att överensstämma med många unga människors engagemang för klimatet.

Undersökningar har dock visat att unga människor snarare stödjer en högerregering, så vad menar du med ”många unga människors engagemang för klimatet”?

– Det spelar ingen roll vad Greta tycker eller vad unga moderater eller för den delen sverigedemokrater tycker, utan det handlar om att kyrkan är troget sitt budskap. Det spelar ingen roll hur vindarna blåser, kyrkan är alltid trogen sitt 2000-åriga budskap. Avslutningsvis säger Mats Hermansson till Insikt24 att han kommer fortsätta att göra målningar och utställningar av motiv han tycker är angelägna.

Senaste