fredag, 2 december, 2022
fredag, december 2, 2022

Dessa blir SD:s utskottsordförande – Richard Jomshof får det betydelsefulla uppdraget som justitieutskottets ordförande

Det står nu klart vilka som får SD:s fyra poster som ordförande i utskott. Det blir Richard Jomshof, Tobias Andersson, Aron Emilsson och Magnus Persson. Att Richard Jomshof får den viktiga rollen som justitieutskottets ordförande får också stor intern betydelse för SD, då det samtidigt innebär att han träder tillbaka från det inflytelserika ämbetet som partisekreterare.

Som Insikt24 tidigare har rapporterat har Sverigedemokraterna tilldelats fyra utskottsordförande. Nu står det klart vilka fyra dessa är.

Den viktigaste rollen tilldelas Richard Jomshof, ett känt ansikte inom SD sedan många år, som blir ordförande i justitieutskottet. Det får också följdverkningar på så vis, att Jomshof lämnar både uppdraget som skolpolitisk talesman och partisekreterare. Uppdraget som skolpolitisk talesperson var på ett sätt naturligt med tanke på hans bakgrund som lärare, men samtidigt har han inte visat något särskilt stort intresse för det, utan valde exempelvis före valet att genomföra en föredragsresa om islam och inte om skolan.

Att han lämnar ämbetet som partisekreterare innebär en långt mycket större förändring, då han därigenom utövat ett mycket stort inflytande över partiorganisationen. Han har där exempelvis haft stor påverkan på så kallade personärenden, vilka har utgjort ett mycket viktigt instrument för att upprätthålla den nuvarande SD-ledningens makt. Samtidigt har han härigenom blivit föremål för stark kritik och han har tidigare uttryckt en vilja att kunna ägna sig mer åt ett sakpolitiskt område. Med tanke på att Mattias Bäckström Johansson, som nu blir tillförordnad partisekreterare, i vissa lägen har haft en annan uppfattning än Jomshof, kan det visa sig bli en betydelsefull förändring.

Tobias Andersson, som tidigare varit rättspolitisk talesman, kan i en bemärkelse se sig snuvad på konfekten, men samtidigt blir han rikligt kompenserad. Han blir ordförande i näringsutskottet, vilket passar till hans utbildning som ekonom och han har också en tidigare period fungerat som näringspolitisk talesman.

Ordförande för utrikesutskottet blir Aron Emilsson, vilket är naturligt med tanke på hans roll som utrikespolitisk talesman. Samtidigt har han tidigare visat större engagemang för kulturpolitiska frågor och han har hittills inte framfört några synpunkter i utrikespolitiska frågor som avviker från det politiska etablissemangets. Förmodligen kommer han hålla låg profil.

Ordförande för arbetsmarknadsutskottet blir den för allmänheten okände Magnus Persson. Valet är samtidigt väntat, då han redan är SD:s talesman för arbetsmarknadsfrågor. Han har haft det för riksdagsledamöter ovanliga yrket byggnadsarbetare.

Senaste