fredag, 19 april, 2024
fredag, april 19, 2024

”Avmaskerat” ska granska den våldsbejakande vänstern

Den 1 maj lanserades nätsidan Avmaskerat.com, som enligt sin egen presentation är ”ett medborgarjournalistiskt projekt som har för avsikt att granska den antifascistiska miljön i Sverige”. I nuläget består medarbetarna av en mindre grupp, enligt dem själva med varierande politisk bakgrund.

Granskningen ska omfatta personer, grupper, organisationer och nätverk på vänsterkanten som ägnar sig åt att förfölja meningsmotståndare eller medvetet understödjer och skyddar de aktörer som sysslar med den sortens verksamhet. Förutom nyheter och mer djuplodande artiklar om det man kal­lar ”vänsterterrorismen i Sverige”, kommer man att efterfråga hjälp från allmänheten för att identifiera enskilda personer som är en del av denna.

De ansvariga uppger att ambitionen är att uppdatera sidan flera gånger i veckan, och tillägger att det inom överskådlig tid inte finns någon risk att det kommer att saknas ämnen att gräva i eller skriva om.

Till Nya Tider säger en talesperson att de har sett ett behov av ett sådant initiativ under en längre tid, och nu till slut gjorde slag i saken. De är nöjda med lanseringens inledning:

− Vi hade över 6 000 unika besökare första dagen, vilket vi ser som en god start. Det har trillat in en hel del större och mindre tips, och det uppskattas. Uppenbarligen finns det ett stort intresse och en stor efterfrågan för den typ av verksamhet vi tänker bedriva.

Vänsterns reaktioner är de väntade och typiska. Förnekande eller tystnad från de ”rumsrena”, hat och hån från de mer extrema.

Bakom sidan står en relativt liten grupp, men initiativtagarna hoppas att fler ska ansluta och hjälpa till. I nuläget kommer man att fokusera på den journalistiska aspekten, där en hemsida är fullt tillräcklig, men tillägger att fler tekniska funktioner kan komma att utvecklas med tiden.

NyT: Vilka typer av aktörer kommer ni att följa?

− Som vi skriver i ”Den antifascistiska våldsvänstern i Sverige – en genomgång” är gränserna mellan våldsvänstern och den ”vanliga vänstern” flytande. Därför kommer nog stora delar av vänstern att till och från hamna under vårt förstoringsglas, men vårt huvudfokus är att granska de grupper och individer som med våld, hot och andra trakasserier försöker inskränka andra aktörers politiska fri- och rättigheter i Sverige.

NyT: Metoden att kartlägga på detta sätt har ju vänstern hållit på med länge. Det kan inte anses tveksamt att använda deras metoder?

− Vi är bara en hemsida som publicerar information, vad våra läsare gör med informationen är upp till dem. Rent moralfilosofiskt menar vi väl dock att det är felaktigt att säga att vi eller någon annan ”sjunker till deras nivå”, är ”lika goda kålsupare” och är lika förkastliga som vänstern, när vi utsätter vänsterterrorister för samma saker som de utsätter andra för.
Talespersonen fortsätter:

− Som vi ser det får du gärna vara hur mycket kommunist du vill och förespråka det klasslösa samhället sju dagar i veckan, men om du är en vänsterextremist och deltar i eller understödjer uthängningar och terrorism mot oliktänkande, då har du själv satt ribban. Och ja, de kanske borde ”få smaka på sin egen medicin”. I många fall är det nog enda sättet att få dem att lägga ner sin brottsliga verksamhet.

Senaste