test
söndag, 14 juli, 2024
söndag, juli 14, 2024

481 inställda operationer efter leveransskandalen

Efter att Apotekstjänst har misslyckats med leveransen av förbrukningsvaror till regionerna Uppsala, Örebro, Sörmland, Dalarna och Västmanland, har nu 481 operationer fått ställas in, skriver Dagens Medicin. Värst drabbat är Akademiska sjukhuset i Uppsala där 259 operationer har ställts in mellan den 11 och 21 oktober – mer än var fjärde på sjukhuset.

Och ännu är ingen lösning på leveransproblemen i sikte. Endast 20 procent av det som beställs in till sjukhuset kommer fram, skriver Region Örebro till Dagens Medicin och sterilt material som levereras har dessutom fått kasseras. Samtidigt rapporteras det att vårdpersonal själva bär med sig material i ryggsäckar till sin arbetsplats för att bättre kunna utföra sitt jobb.

Socialstyrelsen har försatts i stabsläge tills krisen är under kontrol.

Senaste