fredag, 18 juni, 2021
fredag, juni 18, 2021

Våldsvänstern är liberalismens stormtrupper

Våldsvänstern har återigen visat sitt fula tryne. Liberalerna på DN verkar glädjas, vilket bekräftar tesen att våldsvänstern är liberalismens stormtrupper.

Att vänsterextrema attackerar en ungdomspolitikers bostad. Att en person som både utövar och förespråkar terror arbetar och har patientansvar på ett universitetssjukhus. Dessa saker som medborgarjournalisten och den politiske aktivisten Christian Peterson grävt fram borde uppröra en sann liberal.

Inte om man får tro Dagens Nyheter. I en artikel av Carl Cato vidareförmedlas i stället okritiskt Sahlgrenska universitetssjukhusets bild att det skulle röra sig om en ”allvarlig påverkansoperation”. Exakt24:s viktiga avslöjande omnämns förklenade som ”så kallade granskningar”. Exakt24:s politiska inriktning ifrågasätts, medan den AFA-anslutne terrorledaren Tor Alséns anti-demokratiska aktivism bagatelliseras som medlemskap ”i en organisation på den yttersta vänsterkanten”. Man undviker sorgfälligt att nämna att organisationens namn är AFA.

Borde inte liberalerna på DN, ”det öppna samhällets” försvarare i stället starkt fördöma våldsvänstern? Borde de inte välkomna en kritisk granskning av personer som attackerar sina motståndare med våld och inte med argument? Står de inte längre upp för det demokratiska samhällets grundvärden? Borde det dessutom inte finnas en konflikt mellan våldsvänsterns anti-kapitalistiska och anti-liberala budskap och DN:s liberalism?  

Bakom liberalismens mask av högstämt frasmakeri finns dock den politiska verkligheten. I den politiska verkligheten tar liberalerna ofta till högst icke-liberala metoder för att försvara sin liberalism. Fredrik Böök hävdade träffande angående detta att om fascismens kardinalsynd är cynismen, så är liberalismens främsta synd hyckleriet.

Liberalismen känner sig nu jagad av en ny etablissemangskritisk opinion, politiskt kanaliserad främst genom Sverigedemokraterna, men som får ett bredare uttryck genom exempelvis alternativa medier och olika medborgarinitiativ. Många liberaler känner sig alltmer tveksamma till om liberala metoder kan försvara det liberala samhället. Det kan visa sig i form av rop på repressiv lagstiftning, men också i stöd till våldsvänstergrupper, vilka anses motverka den annalkande faran från höger.

Det är på så sätt jag tror DN:s märkliga stöd till en AFA-ansluten terrorledare ska uppfattas. De uppfattar helt enkelt faran från höger större, som en mer realistisk motståndare till den liberala världsordningen. Analogt med detta slöt liberalismen mangrant upp för den svartnationalistiska och våldsbejakande BLM-rörelsen.

Kan det vara så att liberalismen har lurats att ta in subversiva, anti-liberala grupper i sina led? Att våldsvänstern drar det längsta strået till sist? Att liberalismen fött ett monster som de inte kan kontrollera?

Jag tror inte det. Det finns inget som tyder på att AFA eller BLM är något allvarligt hot mot den liberala världsordningen. Deras påstådda anti-kapitalism tycks helt sakna förutsättningar.

Sanningen är att våldsvänstern är liberalismens stormtrupper.  

Senaste