torsdag, 23 mars, 2023
torsdag, mars 23, 2023

WEBBTV

Svenska skattemedel undergräver ungersk demokrati – Björn Söder (SD) till angrepp

Svenska staten stödjer Civil Rights Defenders med över 50 miljoner årligen. Pengarna används i en aktuell kampanj mot den folkvalda ungerska regeringen. Björn Söder (SD) har därför ställt svenska ministrar till svars i riksdagen. När Exakt24 försöker nå Civil Rights Defenders så gör de sig oanträffbara. Likaså UD, SIDA och Svenska institutet som alla slussar pengarna.

FLER VIDEOS