Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Svenska påskintifadan: hitta förövarna genom crowdsourcing

På en rad orter har invandrare gjort uppror under påskhelgen, det har ingenting med den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan att göra, de tog helt enkelt tillfället i akt att göra vad de redan bestämt sig för att göra. Nu måste alla resurser sättas in för att identifiera och bestraffa upprorsmakarna, men rättsväsendet har helt enkelt inte resurser och kompetens att göra detta. Därför måste allt videomaterial offentliggöras så att frivilliga med hjälp ansiktsigenkänningsprogram och lokalkännedom kan identifiera de misstänkta och knyta dem till brott.

Under BLM-kravallerna i Göteborg 2020, som jag bevistade, slogs jag av polisens klena insats, knappt någon greps på plats. Det blev dock med tiden rättegångar mot ett antal upprorsmakare och ytterligare ett hundratal identifierades och de och deras vårdnadshavare informerades om att man hade ögonen på dem. Detta skedde genom att polisen analyserade det omfattande videomaterial man numera skaffar sig vid sådana här händelser, men det är inte nog. Polisen saknar kapacitet för att driva tillräckligt många utredningar så många gärningsmän går fria.

För att råda bot på detta måste allt videomaterial offentliggöras så att privata intressenter med relevant kompetens och personkännedom kan analysera det och hitta fler gärningsmän. Från Ukraina har vi sett exempel på hur privatpersoner med hjälp av öppna källor kunnat identifiera enskilda krigsförbrytare och deras familjer, det går att göra även med svenska kriminella.

Insikt 24 kommer därför att begära ut allt videomaterial från samtliga kravaller och göra det tillgängligt för alla.

Vän av ordning frågar sig då vad det ska tjäna till när svensk lagstiftning inte medger att de skyldiga deporteras, men det finns andra möjligheter. En positiv effekt är att man kommer att kunna ta ett antal gängkriminella som deltagit av banan för kortare eller längre tid. Gissningsvis kommer det efter detta mer att handla om längre tid när lagstiftningen om blåljussabotage för första gången prövas i större skala. Den allmänna opinionen kommer inte att tolerera mer daltande och de jurister som inte följer upp detta kommer att skärskådas. Fängelsetiden bör användas för att ge dem möjlighet att förbereda sitt återvändande.

Även med detta i åtanke är det osannolikt att alla kommer att straffas tillräckligt hårt, om ens alls, men det finns andra medel. Det skall inte bara vara olagligt att bedriva kriminell verksamhet, det skall vara mycket obekvämt. Slutmålet för de här människorna är återvandring och det måste till både piska och morot för att uppnå detta och nu är det dag för piskan.

Allmänheten kan identifiera de kriminella och göra deras omgivning uppmärksamma på dem, men sedan måste det till myndighetsåtgärder för att det ska få någon effekt. Det finns en lång rad administrativa åtgärder som kan vidtas för att sätta press på de kriminella för att i första hand få den kriminella verksamheten att upphöra, i andra hand att få dem att inse fördelarna med att flytta hem igen.

I vissa handlar det om att de kriminella löpt bärsärkagång i sina egna bostadsområden, vilket är grund för uppsägning av deras eller deras familjs hyresavtal. De områden vi talar om domineras av kommunala fastighetsbolag så det gäller dock att den lokala opinionen trycker på så att inte fega och bekväma kommunpolitiker ännu en gång låter grov kriminalitet passera. Kom ihåg att det är val i höst, så de är rädda om sina platser vid köttgrytorna. Detta är ett mycket kraftfullt vapen för en kommun som önskar minska kriminaliteten.

Man kommer också att hitta ett antal egna företagare bland förövarna, dessa och deras verksamheter skall givetvis hängas ut så att rättskaffens medborgare inte riskerar att gynna kriminalitet. Det är också orimligt att grovt kriminella och deras anhängare innehar offentliga tjänster. Det kan vara svårt att ge dem sparken i många fall, men de bör i alla fall omplaceras till tjänster där de inte har kontakt med allmänheten. Privata företag gör ju som de vill men det kan vara klokt att inte göra sig känd som företaget där kunderna möts av islamister och andra kriminella.

Kommer inte detta att göra att arbetslösa kriminella dras djupare in i kriminalitet? Kanske det, men målet är som sagt att göra det så obekvämt för dem att bo i Sverige att de väljer att åka hem så det är ett övergående problem. Det kommer dessutom att öppna upp arbetstillfällen för mer förtjänta personer i utsatta områden och därmed minska risken att dessa dras in i kriminalitet.

Kommer då polisen att lämna ut videofilmerna? Sannolikt inte i första taget. Man kommer att gömma sig bakom förundersökningssekretess av politiska skäl. En sådan här granskning kommer att sätta fokus på en lång rad nya socialdemokratiska kärnväljare och deras verksamhet så den politiska viljan är låg, man kommer därför att gömma sig bakom ”förundersökningssekretess” fram tills att åtal väcks. Därefter kommer man att komma på andra bortförklaringar.

Därför har jag nu startat en namninsamling för att offentliggöra materialet. Namninsamlingen hittar ni här: https://www.skrivunder.com/offentliggor_videomaterialet_fran_den_svenska_paskintifadan

Senaste