torsdag, 23 mars, 2023
torsdag, mars 23, 2023

Erik Almqvist

Fler än 4 av 10 i fertil ålder har utländsk bakgrund

Västerlänningar kan bli i minoritet 2050

Därför ökar livsmedelspriserna mest i Sverige

Låg konkurrens på livsmedelsmarknaden skapar inga incitament till prissänkningar

Sverige står inför flera kriser – men förhoppningsvis inga krascher

Problem finns särskilt på bostadsmarknaden

Lex Trump – allas våra friheter hotade

USA:s president nu bannad från nästan alla de största nätplattformarn