Free Porn
xbporn
torsdag, 18 juli, 2024
torsdag, juli 18, 2024

Reband Hussein attackerade polis och journalist – friades i tingsrätten men döms i hovrätten

Nyligen dömdes Reband Hussein till våldsamt upplopp och olaga hot av Svea hovrätt efter att han, under korankravallerna i Rinkeby förra året, attackerat såväl polis som journalisten Christian Peterson. Hussein grep tag och slet i Petersons kamera, tillsammans med flera andra invandrare, samtidigt som flera hot riktades mot Peterson. Även fyra andra invandrare dömdes av Svea hovrätt till våldsamt motstånd under samma rättegång som Hussein, däribland den 43-åriga fembarnspappan Hamza Hamurcu. Insikt24 går igenom Svea hovrätts dom.

Insikt24 har tidigare utförligt beskrivit vad som hände under korankravallerna förra året och vi har även vid flera tillfällen rapporterat om olika domar som fallit på de våldsverkare som deltog i kravallerna. Alldeles nyligen avkunnades en ny dom i hovrätten rörande flera invandrare som deltog i de korankravallerna som utspelade sig i samband med att den dansk-svenske islamkritikern Rasmus Paludan höll en manifestation i Rinkeby förra året. I tingsrättens dom hade elva invandrare blivit frikända, men efter hovrättens bedömning blev fem av invandrarna dömda. Dessa fem invandrare dömdes för våldsamt upplopp och en av invandrarna, Reband Hussein, blev dessutom dömd för olaga hot.

Svea hovrätt beskriver i sin dom att det den 15 april i Rinkeby varit ”en grupp personer, som med marginal kan betecknas som en folksamling, gick till angrepp genom att springa mot och knuffa poliser samt kasta sten och andra föremål mot poliser” och att de haft ”ordningsstörande uppsåt som manifesterades genom våldsyttringar mot såväl Rasmus Paludan som polisen”. Vidare menar hovrätten att det inte råder några tvivel om att folksamlingens aggressivitet var riktad mot polisen och att det ”ordningsstörande syftet och att det var fråga om ett gemensamt angrepp måste ha stått klart för alla som deltog i våldsutövningen”, och hovrätten konstaterar att ”alla som deltar i det som folksamlingen gör är gärningsmän”. Hovrätten beskriver även att åtminstone tre poliser träffades av stenar under upploppet i Rinkeby, vilket åsamkade personskador.

Invandrarna som dömdes för våldsamt upplopp av Svea hovrätt

Irakierna Omar Al-Dulaimi och Ali Al-Dulaimi var två av invandrarna som dömdes för våldsamt upplopp, påföljden för Omar Al-Dulaimi blev fängelse i två månader och i Ali Al-Dulaimis fall blev det ungdomstjänst i 35 timmar. Båda behöver även betala 800 kr till brottsofferfonden. Hovrätten konstaterar att de båda ”gemensamt kastat sten och andra föremål samt sprungit mot och knuffat poliser”, och beskriver även att det är ”otvetydigt” att de deltagit folksamlingens förehavanden och att de därför är att ”betrakta som gärningsmän till det våldsamma upploppet”. De båda irakiska invandrarna har även enligt åklagaren ”anstiftat eller anfört folksamlingen genom att ställa sig på ett staket framför poliserna och där med ord och gester uppmanat andra att med våld sätta sig upp mot polisen”, vilket går att se via videomaterial från journalisten Christian Peterson. Dock ansåg hovrätten att detta skedde innan upploppet ägde rum och ”på en annan plats än där den gemensamma våldsutövningen ägde rum” och därmed menar hovrätten att varken Omar Al-Dulaimi eller Ali Al-Dulaim kan bedömas vara anstiftare eller anförare, vilket gör att de endast dömdes för våldsamt upplopp. Både Omar Al-Dulaimi och Ali Al-Dulaim har irakiskt och svenskt medborgarskap.

Omar Al-Dulaim ropar ”kom igen” till andra våldsverkare i Rinkeby. Foto: Christian Peterson

Rehman Tariq är den tredje invandraren som dömdes av Svea hovrätt för att ha gjort sig skyldig till våldsamt upplopp och påföljden bestämdes till ungdomstjänst i 35 timmar. Tariq dömdes även i den förra förhandlingen i Solna tingsrätt för våldsamt motstånd och påföljden för det brottet blev 30 dagsböter om 50 kronor, vilket är 1500 kr. Hovrätten ansåg, till skillnad från tingsrätten, att Tariq sprungit mot och knuffat poliser och att Tariq genom sitt handlade deltagit i folksamlingens förehavanden och är att betrakta som gärningsman till det våldsamma upploppet. Gällande tingsrättens dom, där Tariq dömdes för våldsamt motstånd vittnade en polisman om att Tariq ”försökte slita sig loss hela tiden” när polismannen och dennes kollega försökte omhänderta Tariq. Polismannen beskriver beskriver även hur Tariq ”var agiterad och stretade och slängde med kroppen” och att det var ’ett meck’ att hålla i honom”.

43-åriga fembarnspappan Hamza Hamurcu var den äldsta invandraren av de fem som dömdes av Svea hovrätt för våldsamt upplopp. Påföljden för Hamurcu bestämdes till fängelse i två månader och Hamurcu ska även betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden. Hovrätten konstaterar att Hamurcu knuffat poliser och att han genom sina handlingar deltagit i folksamlingens förehavanden under upploppet och är att betrakta som gärningsmän. Hamurcu har även kastat sten och andra farliga föremål mot poliser. Mycket av det som möjliggjorde åtalet mot Hamurcu berodde på att journalisten Christian Peterson fanns på plats vid upploppen i Rinkeby för att dokumentera kravallerna och på Petersons filmmaterial syns några av Hamurcus våldshandlingar.

Hamza Hamurcu syns i videomaterial delta i kravallerna. Foto: Christian Peterson

Hamza Hamurcu konfronterades i samband med tingsrättens förhandling av reportern Per Björklund. Hamurcu fick frågor om hur det kommer sig att han ”kommer till Sverige och begår grova brott såsom stenkastning mot poliser”. Hamurcu fick även frågan om ”hur det kommer sig att Hamurcu inte har en större mognad” eftersom att Hamurcu, till skillnad från de andra som stod åtalade, är 43 år och därmed betydligt äldre än de andra som stod åtalade, då de flesta av dessa var ungdomar. Men Hamurcu undvek att svara på dessa frågor.

Hamza Hamurcu vill inte svara på någon av reportern Per Björklunds frågor

Reband Hussein – attackerade polis och journalisten Christian Peterson

Åklagaren yrkade på att Reband Hussein skulle dömas för våldsamt upplopp eller i andra hand för skadegörelse enligt gärningsbeskrivningen att ”Reband Hussein har genom att kasta en sten mot en personbil som tillhör Säkerhetspolisen skadat personbilen”. Åklagaren yrkade även på att Reband Hussein skulle dömas för försök till rån eller i andra hand för olaga hot och detta med gärningsbeskrivningen att ”Reband Hussein har hotat målsäganden Christian Peterson genom att fälla yttranden med innebörd att han skulle slå eller skada målsäganden om målsäganden inte lämnade ifrån sig sin kamera” och att ”hoten har varit ägnade att framkalla allvarlig rädsla för målsägandens egen säkerhet till person eller egendom”. Reband Hussein själv yrkande på avvisning av åklagarens i hovrätten framställda andrahandsyrkanden om skadegörelse respektive olaga hot. Men hovrätten valde att avslå Husseins yrkande med motiveringen att det i det aktuella fallet är ”uppenbart att de ifrågavarande andrahandsyrkandena avser samma handlingsförlopp som det väckta åtalet och till och med avser handlingar som redan omfattas av gärningsbeskrivningarna i detta”.

Reband Hussein dömdes av Svea hovrätt för våldsamt upplopp och olaga hot, och påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst i 50 timmar, men om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse i en månad istället ha dömts ut. Hussein ska även betala skadestånd till Christian Peterson med 5 000 kronor jämte ränta på beloppet och dessutom betala en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden. Hovrätten menar att det är utrett att Hussein kastat sten mot ”det polisfordon som Rasmus Paladan färdades i” och att det orakade skada på fordonet. Hovrätten konstaterar också att Husseins ”handlande var en del av folksamlingens förehavanden och således företogs inom ramen för det våldsamma upploppet”. När det gäller bedömningen av olaga hot ansåg hovrätten att Hussein ”ryckte och drog i Christian Petersons kamera samtidigt som han uttalade hot om våld mot Christian Peterson om inte denne släppte kameran”, men menar likt tingsrätten att Husseins avsikt inte var att stjäla, vilket gör att försök till rån inte blir aktuellt. Dock är Husseins uttalande mot Peterson om våld att bedöma som olaga hot.

Bild på Reband Hussein. Foto: Polisen

På videomaterial filmat av journalisten Christian Peterson kan man se och höra hur flera invandrare, däribland Reband Hussein, började attackera och hota Peterson. Ett smärre tumult uppstod där Hussein med flera andra invandrare grep tag och slet i Petersons kamera samtidigt som det bland annat skanderades ”horunge”, ”din lilla rasist” och ”jag kan hota dig”. Därefter kan man även se hur Hussein greps av polis på plats. I samband med rättegången mot Hussein i Solna tingsrätt gick Peterson fram till Hussein och filmade honom och frågade om han ”inte kan respektera den svenska yttrandefriheten, är det inte bättre om du åker hem då”. Därefter ville Hussein till varje pris undvika att bli filmad och gick fram och lade sin hand på Petersons kamera, och när Hussein inte backade, trots Petersons uppmaningar, var ordningsvakter på plats tvungna att föra bort Hussein.

Reband Hussein blir bortförd av ordningsvakter. Foto: Christian Peterson

Insikt24 kommer att fortsätta bevaka de åtal som väcks och domar som faller rörande korankravallerna.

Senaste