onsdag, 5 oktober, 2022
onsdag, oktober 5, 2022

Ny lagrådsremiss – tuffare tag mot den svenska spelmarknaden

Nyligen gick den svenska myndigheten Spelinspektionen ut med ett pressmeddelande om att lagrådsremissen föreslår nya, striktare åtgärder. Syftet med dessa åtgärder är att fortsätta kampen mot olagliga spelbolag och motverka manipulation av resultat inom exempelvis sport.

Om lagändringarna går igenom kommer de att träda i kraft den 1 juli 2023 och kan ha stor inverkan på hur spelmarknaden kommer att se ut. Vi har granskat den nya remissen för att reda ut vad som gäller.

Bakgrunden till den nya lagrådsremissen

I början av 2000-talet var den svenska spelmarknaden relativt oreglerad och öppen för alla aktörer. Detta ledde till att många oseriösa spelbolag lockades till den lukrativa, ständigt växande svenska spelmarknaden. Som ett led i att få ökad kontroll över spelmarknaden och öka säkerheten för svenska spelare omreglerades den svenska spelmarknaden den 1 januari 2019. 

Den nya spel förordningen byggde på ett licensbaserat system, vilket innebar att alla som ville marknadsföra sig mot svenska spelare behövde ansöka om tillstånd hos Spelinspektionen och uppfylla de krav och regler som gäller i Sverige.

Omregleringen var alltså menat att stänga ut olicensierade spelbolag från den svenska marknaden. Men i själva verket har dessa aktörer kunnat marknadsföra sig mot svenska aktörer genom olika luckor i regleringen – och det är dessa som remissen vill åt.

Vad innebär den nya lagrådsremissen för den svenska spelmarknaden?

Den nya lagrådsremissen kommer inte att innebära några större förändringar för etablerade spelbolag med svensk spellicens, som till exempel de som står listade på bettingsajter.se, utan dessa åtgärder är mer inriktade mot olicenserade aktörer.

För att försvåra för dessa aktörer innehåller remissen nya förslag om att informera betaltjänstleverantörer om vilka spelbolag som har tillstånd – och införa en skyldighet för dem att avslå ett betalningsföreläggande om spelbolaget till exempel inte har en spellicens. Dessutom föreslås krav på licens för spelmjukvaran, utökat förbud mot reklam för olicensierade spelbolag i utländska sändningar och på videodelnings- plattformar. Dessa initiativ kommer troligtvis försvåra för olicensierade spelbolag att erbjuda sina spel till svenska spelare.

Vikten av att välja licensierat spelbolag

Den nya remissen visar vikten på att välja ett licensierat spelbolag när du spelar för pengar på nätet. Den svenska spellicensen säkerställer att spelbolaget följer de svenska spelreglerna och aktivt motverkar problemspelande genom olika initiativ – något som är till varje spelares fördel. För att hitta svenska spelbolag kan du antingen gå in på Spelinspektionens officiella hemsida, eller gå in på respektive spelbolags hemsida. Det står oftast tydligt vart företaget är registrerat och vilken licens de verkar under.

Senaste