tisdag, 28 november, 2023
tisdag, november 28, 2023

Näthatsgranskaren vinner i Högsta domstolen – kan fortsätta använda förtalsmål som försörjningskälla

Den så kallade Näthatsgranskaren, Thomas Åberg vinner i en prejudicerande dom mot författaren Ramona Fransson som slår fast att man kan begära ersättning för kränkning gång på gång för en och samma delade artikel.

Thomas Åberg har satt i system att stämma personer som delar artiklar och uppgifter som belyser hans tvivelaktiga metoder, i synnerhet avseende djurhållning. Åberg som har ett brokigt förflutet har bland annat enligt en rapport från länsstyrelsen låtit jakar som han köpt utan att betala för svälta ihjäl, men han är inte dömd för djurplågeri. Potentiellt handlar det om många miljoner som Åberg skulle kunna kräva av personer som med anledning av detta kallat honom djurplågare eller påtalat andra brister i hans vandel.

Domen behandlar inte alla de frågor som väckts av fallet. Förtalslagstiftningen är snårig och vad som är tillåtet beror bland annat på om den utpekade är en offentlig person eller inte och om detta gör det försvarligt att sprida uppgifter som annars skulle utgöra förtal. Att en uppgift är sann är inte tillräckligt för att undgå ansvar för förtal.

Utöver inkomster från förtalsmål har Åberg tidigare haft statsbidrag för att med hjälp av HMF-lagen förfölja migrationskritiker.

Läs domen här: https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2022/t-3762-21.pdf/

Senaste