onsdag, 29 juni, 2022
onsdag, juni 29, 2022

Inte hets mot folkgrupp att bränna koranen

Det är inget brott enligt svensk lag att bränna koranen. Det slår Malmös åklagarkammare fast efter att ha lagt ner den förundersökning om ”hets mot folkgrupp” som inleddes efter att medlemmar ur det danska islamkritiska partiet Stram kurs brände en koran i det invandrartäta Rosengård i Malmö i slutet av augusti.

Malmös åklagarkammare är inte ensamma om att ha kommit till samma slutsats, men när Exakt24 frågar kammaråklagare Sofia Syrén om vad förundersökningen mot medlemmarna i Stram kurs egentligen har kostat skattebetalarna säger hon sig inte ha minsta aning om vad det hela kan ha gått loss på.

Det var den 28 augusti som Rasmus Paludan, ledare för det danska partiet Stram kurs hade tänkt genomföra en islamkritisk demonstration i det invandrartäta Rosengård i Malmö och i samband med det bränna ett exemplar av Koranen som försvar för yttrandefriheten. Paludan, som för övrigt är både dansk och svensk medborgare, förvägrades dock inresa till Sverige med motiveringen att han skulle vara en fara för rikets säkerhet. Polisen hade dessförinnan förvägrat Paludan demonstrationstillstånd i Rosengård, även det med hänvisning till att man inte kunde garantera säkerheten i det av muslimer dominerade Rosengårdsområdet. När Stram kurs sedan trodde att man istället skulle få demonstrera på Stortorget i Malmö blev det även där kalla handen från polisens sida, och samtidigt kom beslutet att förvägra Rasmus Paludan inresa till Sverige.

Koranbränning och koranfotboll

Men trots att Rasmus Paludan själv inte fick komma in i Sverige, reste andra medlemmar från Stram kurs över sundet och genomförde den planerade koranbränningen i Rosengård. Lite senare samma dag genomförde samma medlemmar en annan aktion inne på Stortorget i Malmö där man spelade så kallad koranfotboll med ett exemplar av Koranen. Båda dessa händelser ledde till att kammaråklagare Sofia Syrén inledde två parallella förundersökningar om hets mot folkgrupp efter att Malmöpolisen hade stoppat demonstrationen inne på Stortorget och anmält medlemmarna.

Förundersökningar nedlagda

Under måndagen den 16 november kom så beskedet från Malmö åklagarkammare att bägge förundersökningarna rörande hets mot folkgrupp i samband med såväl koranbränningen samt koranfotbollsspelandet läggs ner. När det gäller brännandet av Koranen kan man helt enkelt inte styrka att något brott har begåtts, eftersom det inte är straffbart enligt svensk lag att elda upp en bok som man själv äger. När Exakt24 når kammaråklagare Sofia Syrén säger hon att det inte fanns några som helst omständigheter som kunde styrka att något brott hade begåtts i Rosengård då Koranen eldades upp.

– Vi tittade på omständigheterna runt det här, om det fanns någon grund för att misstänka brott. Att elda en bok är ju inte brottsligt men då tittade vi på om man kunde misstänka skadegörelse eller vara fråga om framkallande av fara för annan. Men det kunde vi i det aktuella fallet inte se att det alls var frågan om.

Ex24: Ni kunde helt enkelt bara komma fram till att aktivisterna hade eldat upp en bok, och att elda upp en bok är lagligt i Sverige. Förstår jag dig rätt?

– Ja… Precis.

Kunde inte identifiera någon misstänkt

Även i samband med att man spelade koranfotboll på Stortorget upprättades alltså en anmälan om hets mot folkgrupp gentemot ett antal medlemmar ur Stram kurs. Till bland annat SVT, men även till Exakt24, påstår kammaråklagare Sofia Syrén att det under aktionen på Stortorget skall ha skanderats slagord som mycket väl skulle ha kunnat betraktas som hets mot folkgrupp, dock utan att vilja precisera vad som sades. Däremot säger hon att det inte gick att styrka att något brott hade begåtts eftersom man inte kunnat identifiera vem som sagt vad.

Ex24: Hade ni inte några kamerabilder på vad som försiggick?

– Nej, vi hade vittnesuppgifter och ljudupptagningar, men det gick inte att identifiera vem som sade vad.

Ex24: Om man nu ser tillbaka på det som hände och att förundersökningarna inte ledde till åtal. Var det i ljuset av detta inte fel att förvägra Rasmus Paludan inresa till Sverige eftersom han inte avsåg att begå något brott enligt svensk lag?

– När det gäller inreseförbudet är det inget som jag har varit inblandad i. Det vet jag inget om.

Även tidigare klartecken från rättsväsendet att bränna Koranen

Att Malmös åklagarkammare nu har kommit fram till att det vare sig är ett brott att bränna Koranen eller att sparka fotboll med densamma är dock inget unikt för denna höst. Även i Stockholm har rättsväsendet kommit fram till samma sak, åtminstone två gånger, när islamkritiker har bränt Koranen och spelat koranfotboll utanför riksdagshuset till försvar för yttrandefriheten. Vid båda dessa tillfällen har polisen varit aktivistisk och upprättat anmälningar om hets mot folkgrupp, anmälningar som sedan har landat på Åklagarmyndighetens bord, med förundersökningar som efter kort tid har lagts ner eftersom inget brott har kunnat styrkas.

En fråga till kammaråklagare Sofia Syrén blir, med tanke på att rättsväsendet är ekonomiskt trängt, vad de nyss avslutade förundersökningarna angående händelserna i Malmö den 28 augusti egentligen kan ha kostat svenska skattebetalare. Den frågan gör henne mycket överraskad.

– Oj, det har jag ingen som helst uppfattning om… vad det kan ha kostat.

Ex24: Det är ju inte första gången som förundersökningar på nästan exakt samma tema läggs ner eftersom inget brott kan styrkas, eftersom det ju inte är något lagbrott att elda upp eller att sparka fotboll med en bok man själv äger. Tycker du det är effektivt använda skattepengar att prioritera förundersökningar av den här typen när rättsväsendet ändå inte badar i pengar och måste prioritera hårt?

Den frågan vill hon dock inte svara på, utan konstaterar bara att om hon får en förundersökning på sitt bord, oavsett vad det är, så måste hon titta på det. Och vad de nyss nedlagda förundersökningarna kan ha kostat har hon som sagt inte ens reflekterat över.

Senaste