söndag, 2 april, 2023
söndag, april 2, 2023

Har en anställd på Dominion Voting Systems skrutit om att ha riggat valet mot Trump?

I tumultet runt resultatet i det amerikanska presidentvalet har det florerat många påståenden och rykten om valfusk, något som nu kommer att behöva klargöras i domstolar runt landet. Ett av de mest upprepade påståendet, och möjligen det som är svårast att avgöra sanningshalten i, gäller att de elektroniska rösträkningsmaskinerna, i synnerhet de från företaget Dominion Voting Systems, skulle ha varit manipulerade. Sajten Snopes, som sedan starten 1995 faktakontrollerar rykten på nätet och ”vandringssägner”, har försökt att gräva i sanningshalten runt det påstådda valfusket.

Snopes påstås vara vänsterinriktade, men har trots allt rykte om sig att vara väldokumenterade och relativt objektiva i sin rapportering. Högeraktivister och kommentatorer, däribland president Trumps söner och advokater, har riktat in sig på en anställd på Dominion Voting Systems, som sägs ha skrutit om att han hade riggat valet under en telefonkonferens med andra AFA-medlemmar.

I mitten av november bad Snopes läsare dem att undersöka påståenden gällande Eric Coomer, som en gång var chef för Dominions produktstrategi och säkerhet.

Den 13 november intervjuade högerkommentatorn Michelle Malkin Colorado-affärsmannen och högeraktivisten Joe Oltmann, som gjorde ett antal anklagelser mot Coomer.

Oltmann hävdade att han hade infiltrerat lokala AFA-grupper i Colorado, och i september 2020 deltog han i en telefonkonferens. Han sade att under det samtalet hörde han en man som heter Eric tala, och en annan deltagare kallade honom ”Eric, Dominion-killen”. Enligt Oltmann så frågade en annan deltagare i samtalet ”Vad skall vi göra om den jävla Trump vinner?”, något som Eric enligt Oltmann besvarade: ”Oroa dig inte för valet. Trump kommer inte att vinna, det såg jag jävligt bra till. Hahaha.”

Oltmann postade också vad han presenterade som skärmdumpar från Coomers Facebook-profil, som han kallade bevis för att Coomer är en AFA-anhängare eller aktivist som, med tanke på hans position inom Dominion, skröt om att han vidtagit åtgärder för att ändra resultatet av presidentvalet 2020, i ett telefonsamtal med andra AFA-aktivister.

Oltmanns anklagelser har legat till grund för artiklar som publicerats av webbsajten Gateway Pundit, som också intervjuade Oltmann den 16 november, och nyhetssajten Neon Nettle.

I en Fox Business intervju den 15 november hänvisade Trumps personliga advokat Rudy Giuliani till Oltmanns anklagelser mot Coomer, och sade ”En av människorna där [på Dominion] är en stor anhängare av AFA och har skrivit hemska saker om presidenten under de senaste tre eller fyra åren.”

På Twitter har presidentens söner Eric och Donald Trump Jr också delat Oltmanns anklagelser. Gateway Pundit och Neon Nettle hävdade dessutom, i sina artiklar, att Coomers profil nyligen hade tagits bort från Dominions hemsida, som svar på Oltmanns anklagelser.

I en presskonferens given av Trumpkampanjens juridiska team den 19 november tog advokaten Sidney Powell upp Oltmanns anklagelser men beskrev felaktigt Coomer som chef på Smartmatic, ett helt separat valteknikföretag.

Snopes hittade ett Facebook-konto för en ”Eric Coomer” vars profilbild matchade den som Oltmann identifierat som samma Eric Coomer som har arbetat för Dominion, och från vilket han postat flera skärmdumpar. Snopes har ännu inte kunnat bekräfta att den Facebook-profilen tillhör Dominions chef för produktstrategi och säkerhet, och profilen har inte de inlägg som Oltmann tillskriver den. (Oltmann hävdar att Coomer raderade dessa inlägg efter att Oltmann delade dem, men det har heller inte kunnat verifieras).

Nästa steg var att Snopes kontaktade personen bakom Facebook-kontot och uppmanade ägaren att klargöra om man verkligen är samma Eric Coomer som arbetade på Dominion, och att besvara Oltmanns anklagelser. De fick inget svar.

Dominions svar till Snopes var ”När medarbetare i vårt företag är föremål för hot och trakasserier, rapporterar vi dessa frågor till myndigheterna. Vi har också arbetat med att rapportera hot och desinformation som sprids på nätet. Vi kommer dock inte att diskutera några nuvarande eller tidigare medarbetare med tanke på integritets- och säkerhetsfrågor.”

Företaget avböjde att klargöra om Coomer fortfarande var anställd där, men tillbakavisade uttryckligen påståendet att hans profil nyligen hade tagits bort från Dominions webbplats som svar på Oltmanns påståenden. Närmare granskning visar att skärmdumpar som använts av Gateway Pundit och Neon Nettle för att göra detta påstående faktiskt har sitt ursprung på Lead Candy, en webbplats för försäljning och marknadsföring.

Twitter blockerade permanent Oltmanns konto (enligt Oltmann, den 12 nov), en åtgärd som i sig gav upphov till ytterligare påståenden om politisk partiskhet, och ledde till att Oltmann sade till Malkin att ”Twitter är AFA”. En talesman för Twitter sade till Snopes att Oltmanns konto blockerades för ”brott mot Twitters regelverk, särskilt vår medborgerliga integritetspolicy”.

Denna policy säger att ”Vi förbjuder försök att använda våra tjänster för att manipulera eller störa medborgerliga processer, bland annat genom distribution av falsk eller vilseledande information om förfaranden eller omständigheter kring deltagande i en medborgerlig process.” Enligt Twitter är permanenta blockeringar reserverade för ”allvarliga eller upprepade kränkningar” av den medborgerliga integritetpolicyn.

Man vet alltså inte ännu om Oltmanns anklagelser mot Coomer är korrekta eller inte. De bevis som Oltmann hittills har gjort tillgängliga räcker inte för att bevisa att hans påståenden är korrekta.

”Trump kommer inte att vinna”

Oltmanns främsta anklagelse, att han hörde Coomer skryta om att han påverkat presidentvalet 2020 för att säkerställa Trumps nederlag, verkar inte heller stödjas av bevis utanför Oltmanns egen redogörelse. Snopes frågade Oltmann om han hade en ljudinspelning av det påstådda konferenssamtalet, eller om något annat vittne som deltog i samtalet kunde bekräfta hans påståenden. Oltmann har inte svarat på dessa förfrågningar.

Det betyder inte nödvändigtvis Oltmann påstående är falskt, det betyder bara att det hittills inte stöds av några offentligt tillgängliga bevis utöver hans ord. På podcasten Conservative Daily den 19 november uppgav Oltmann att han hade lämnat in en edsvuren utsaga med sina påståenden. Snopes begärde en kopia av denna utsaga, och uppgifter om till vilken domstol som den skulle ha lämnats in till, och det fall som det skulle vara bifogat till. Oltmann besvarade inte heller denna begäran.

Det är inte heller klart om Coomers påstådda kommentarer, om de ägde rum, gjordes på allvar, och därför om de bör tolkas som bevis för valfusk. Oltmann sade till Malkin att han hade hört Coomer skratta efter att ha skrutit om att han hade manipulerat valet, vilket skulle kunna tolkas som ett skämt. (”Trump kommer inte att vinna, det såg jag jävligt bra till. Hahaha.”)

Dessutom, även om Coomer inte skämtade, kan han ha ljugit, antingen för att imponera på andra i samtalet, för att överdriva sin makt och sitt inflytande, eller av någon annan anledning.

Facebook

I mitten av november publicerade Oltmann vad som verkade vara flera skärmdumpar från Facebook-kontot för en person vid namn Eric Coomer. Snopes hittade ett konto vars profilbild matchade det kontot som skärmdumparna verkade komma från, men man har ännu inte kunnat verifiera att det ägs av samma Eric Coomer som arbetar/arbetade på Dominion.

Snopes frågade Oltmann efter alla relevanta skärmdumpar, arkiverade länkar och webbadresser om vad han påstod vara Coomers tidigare uttalanden på Facebook, och i synnerhet alla konkreta bevis som visar att Facebook-kontot verkligen tillhörde Eric Coomer från Dominion.

Som svar uppgav Oltmann till Snopes att han hade ”över 200 bilder och skärmdumpar”, även om han inte säger om de utgör de bevis Snopes hade begärt, men Oltmann var skeptisk till att dela dem med Snopes.

De overifierade skärmdumparna inkluderade ett inlägg som innehöll ett påstått uttalande av ”AFA”, men inga tydliga tecken på att kontoinnehavaren höll med om uttalandet; ett starkt Trumpfientligt inlägg från juli 2016; en post som avfärdade Trumpanhängare i Texas; delningar av YouTube-videor för låtar vars titlar eller texter uttryckte antipati mot polisen; och ett inlägg som starkt kritiserade en kontroversiell ”valintegritetskommission” som Trump satt upp för att undersöka hans egna påståenden om omfattande valfusk i valet 2016.

Sammanfattningsvis är det ännu inte klargjort om Eric Coomer från Dominion skapade de inlägg som visas i de skärmdumpar Oltmann publicerade. Det vore i så fall djupt olämpligt för en person i hans position, även om det sannolikt inte är olagligt.

För Dominion har situationen naturligtvis inneburit problem, vilket innebär att de har tvingats sätta upp en egen ”faktakoll” på sin hemsida. Där tillbakavisar de alla påståenden om oegentligheter och klargör att de samarbetar med Homeland Securitys ”Cybersecurity & Infrastructure Security Agency” (CISA), och att de båda parterna har släppt ett pressmeddelande som säger att det inte finns några bevis för att ”något röstningssystem raderade eller förlorade röster, ändrade röster, eller på något sätt var manipulerade”. Detta trots att det har rapporterats om minst två fall där republikanska röster hade räknats som demokratiska, något som upptäcktes vid manuell omräkning.

Dessutom uppmanar nu företaget sina anställda att arbeta hemifrån och att skydda sina konton på sociala medier för att slippa hot och trakasserier.

Frågan är alltså om programvaran i Dominions maskiner hade manipulerats inför valet, och hur man i så fall nu skulle kunna leda det i bevis? Det är svårt att se att något annat än klara bevis för att så är fallet skulle kunna hindra Joe Biden från att bli USA:s 46:e president.

Senaste