fredag, 30 september, 2022
fredag, september 30, 2022

Eritreanska inbördeskriget kom till Husby, 111 omhändertagna av polisen

När en regimtrogen eritreansk förening som står socialdemokratin nära ordnade fest i skattefinansierade Folkets Husbys lokal reagerade eritreaner som flytt från regimen och gick till angrepp mot migranterna. Detta ledde till omfattande ordningsstörningar som besvarades med en stor polisinsats. Totalt omhändertogs 111 personer under kvällen och sex av dem greps, misstänkta för misshandel och upplopp. En moderat politiker varnade i förväg för arrangemanget, men Folkets Husby valde ändå att hyra ut.

Bråket vid Folkets Husbys lokal vid Husby torg startade på eftermiddagen, efter fyra och polisen svarade med att skicka ett stort antal patruller, som senare kompletterades med helikopter. De lyckades stävja oroligheterna under några timmar, men vid halvsjutiden började det gå överstyr. Polisen började då att gripa folk och höll på med detta i nära två timmar. Vid den tiden rörde sig ett stort antal människor vid torget och kravallpolis och hundpatruller fick mota bort dem från torget.

Inledningsvis greps en person misstänkt för misshandel och senare ytterligare fem för upplopp, två tre av dessa bedöms ha anfört upploppet. Ytterligare 105 personer omhändertogs med stöd av Polislagen och avhystes från platsen. Runt 20:30 hade polisen lyckats slå ner upploppet.

Konflikten mellan de eritreaner som flytt från Eritrea och de som befinner sig i Sverige av andra skäl är djup och långvarig. De regimtrogna eritreanerna är organiserade i Eritreanska riksförbundet som har lokalavdelningar över hela Sverige, det skall ha varit en av dessa som anordnade festen. Folkets Husby varnades innan av Rinkeby–Kistas stadsdelsnämndsordförande Ole Jörgen Persson (M) för att hyra ut lokalen. Persson anser att de regimtrogna föreningarna inte uppfyller kraven på en demokratisk värdegrund för att vara berättigade att hyra offentligt finansierade lokaler.

Regimen i Eritrea är ökänd för att bedriva flyktingspionage över hela världen. Verksamheterna utgår från ambassaderna och utförs av lokala eritreanska föreningar. Syftet är inte bara att hålla koll på oppositionen, utan också att samla in en olaglig tvångssskatt för eritreaner som bor utomlands. Man anordnar också kulturfestivaler, vars syfte är att samla in pengar till regimen, dessa har åtminstone tidigare finansierats med skattemedel i Sverige.

Folkets Husby är en folketshusförening som har bidrag från bland andra Boverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Sannolikt har man också ett betydande stöd från Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, eftersom man har 16 anställda, utöver en styrelse på tio personer.

Ett antal personer i Folkets Husbys styrelse kan misstänka ha goda relationer till den eritreanska regimen och till Socialdemokraterna, men det är svårt att utreda dem, eftersom flera av dem antingen har skyddad identitet eller inte presenteras under sitt namn i folkbokföringen.

Socialdemokraterna har, bland annat genom Tro och Solidaritet, goda förbindelser med en rad odemokratiska regimer, Eritrea är inget undantag. Ordföranden för socialdemokratiska Tro och Solidaritet, Sara Kukka-Salam, är också blivande kommunalråd i Solna och samarbetar öppet med regimtrogna eritreaner, vilket Hanif Bali var först att påtala.

Image

Senaste