onsdag, 29 juni, 2022
onsdag, juni 29, 2022

Den terroristdömde Abdul Nacer Benbrika får sitt australienska medborgarskap tillbakadraget

Den 20 november meddelade den federala australiska regeringen att den har upphävt medborgarskapet för Abdul Nacer Benbrika, en av Australiens mest ökända terrorister, innan hans förväntade frigivning från ett fängelse i Victoria. Benbrika dömdes till 12 års fängelse 2009 för sin roll i en planerad terrorattack mot ett antal mål i Victoria och New South Wales. Regeringen har ansökt om ett beslut om att kvarhålla honom i fängelse hela strafftiden.

Inrikesminister Peter Dutton bekräftade att regeringen nu hade dragit tillbaka Benbrikas australiska medborgarskap. ”Jag annullerade det australiska medborgarskapet för den dömde terroristen Benbrika, [vilket gör honom till] den första personen som har förlorat sitt medborgarskap medan man befinner sig i landet”, sade han.

”Han har underrättats om förlusten av medborgarskapet och han kommer att sitta kvar i fängelse tills ett ett interimistiskt frihetsberövande är på plats.”

Förra året uttryckte de australiska underrättelsetjänsterna sin oro till regeringen och sade att tillbakadragande av medborgarskap för dömda eller misstänkta terrorister kan få oönskade konsekvenser.

Men Dutton sade att regeringen gjorde vad den tyckte var ”lämpligt” för att skydda australier från den fara som Benbrika utgör.

”Vid den här tidpunkten talade han om att tusentals australier skulle dödas, det är vad han förespråkade då” sade han.

”Det är fortfarande vår prioritet.”

Den australiska TV-kanalen ABC kontaktade Benbrikas advokat, som sade att det inte var lämpligt för honom att kommentera frågan ”utanför domstolssammanhang”.

Benbrika greps, tillsammans med 16 andra män, 2005 och åtalades för olika brott.

Benbrika själv dömdes för att av fri vilja vara medlem i en terroristorganisation och avsiktligt ha styrt en terroristorganisations verksamhet.

Regeringen försöker för närvarande att hålla den algeriskfödda imamen inlåst i Victoria’s Barwon Prison efter hans straff har avtjänats.

Den har begärt ett beslut från Victorias högsta domstol, enligt samväldets lagar som innebär att personer som har dömts för terrorbrott kan hållas i förvar i upp till tre år efter att deras straff är avtjänat.

En stats eller ett territoriums högsta domstol kan bevilja ett fortsatt frihetsberövande (CDO) efter en ansökan av inrikesministern.

Dutton sade att han inte tänkte kommentera regeringens ansökan eftersom den var under behandling av domstolen.

”Samväldet har gjort sin ståndpunkt mycket tydlig i förhållande till den risk vi anser Benbrika utgör för den australiska allmänheten”, sade han.

Skuggutrikesminister Penny Wong sade att hennes kollega, Kristina Keneally, skulle be om en genomgång i frågan.

”Vi förstod när vi antog dessa lagar i parlamentet att återkallandet av medborgarskap var ett stort steg, men ett nödvändigt steg under vissa omständigheter och Benbrikas verksamhet och hans övertygelse är väl kända för oss alla”, sade hon.

”Och det är därför Labor stödde införandet av lagstiftningen.”

Senaste