onsdag, 29 juni, 2022
onsdag, juni 29, 2022

Danmark livstidsutvisar brottslingar födda i landet

Onsdagen den 12 februari hotade en rånare personalen på en mataffär på Egelundsvej i danska Albertslund med en kniv och tilltvingade sig kassan och sprang därifrån. Dagen därpå överlämnade den då 23-årige mannen sig själv till polisen och häktades fredagen den 14 februari.

Fredagen den 13 november dömdes han – nu 24 år gammal – för detta och fem andra åtalspunkter. De inkluderade tidigare försäljning av totalt nästan 300 gram hasch, våld mot sin ex-flickvän och skadegörelse på ett solarium.

Trots att den tilltalade nekade till att ha misshandlat sin ex-flickvän, fann domstolen honom skyldig på alla sex punkter och dömde honom till ett ovillkorligt fängelsestraff på ett och ett halvt års fängelse.

Domstolen beslutade också att den dömde efter avtjänat straff skall utvisas till Turkiet med inreseförbud i 12 år, trots att han är född och uppvuxen i Danmark. Domen baserades bland annat på tidigare domar mot mannen.

– Vi bedömde att – med alla aspekter av fallet i beaktande – att förutom fängelse bör det också handla om utvisning i 12 år, och detta gick domstolen med på, säger åklagaren Mie Vang.

Den dömde överklagade omgående. Han är fortfarande kvar i häkte.

Det uppseendeväckande är att detta har hänt förut i en annan del av Danmark. Det handlade om en 22-årig man, född i Danmark men av somaliskt ursprung. Han har straffats flera gånger sedan han fyllde 15, bland annat för stöld, rån, bedrägeri med mera. I januari 2019 dömdes han två gånger för bedrägeri och rån till tre respektive åtta månaders fängelse. Dessutom varnades han för att han skulle kunna komma att utvisas. Detta trots att hans anknytning till Danmark anses ”långt större” än till Somalia där familjen ursprungligen kom ifrån.

Även han blev dömd för våld mot en nära familjemedlem, sin fru. Han dömdes till fem års fängelse för att ha våldtagit henne. Trots att hans anslutning till Somalia ansågs svag, blev han utvisad på livstid för demokratins säkerhet: ”Domstolen ansåg att det fanns en hög sannolikhet att den kriminella banan skulle fortsätta. Därför dömdes han till utvisning på livstid. Domstolen anser att han kan upprätthålla kontakten med sin familj i Danmark via telefon och Internet.”

Domstolen hävdade att samhället behöver skydd från den åtalade 22-årige somaliern. Utvisning var ”nödvändigt” för ”den allmänna säkerhetens skull och för att förhindra oroligheter eller brottslighet”. En utvisning av svaranden på livstid kommer inte att innebära någon kränkning av hans rätt till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande mänskliga rättigheterna, och utvisning med livstids inreseförbud kommer därför inte att strida mot Danmarks internationella åtaganden.”

Konkret talar domstolen om denna konvention:

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Frågan varför svenska domstolar inte klarar att avkunna likande domar är något som en ny regering skyndsamt borde titta på.

Senaste