lördag, 15 maj, 2021
lördag, maj 15, 2021

Censur på entreprenad

Politikerna är inte så dumma att de genomför censur i juridisk mening. I stället låter de multinationella teknikföretag genomföra jobbet åt dem. Detta entreprenadsystem är ett långt mer effektivt system för att styra opinionen.

Exakt 24:s youtube-kanal har slocknat. Detta är det största slaget mot fri media i Sverige sedan förhängena för Swebbtv gick ned för några månader sedan. Många mindre kända kanaler har sedan länge blivit avstängda och fått sitt innehåll borttagit.

Aktionen mot Exakt 24 har inte föregåtts av någon varning och Exakt 24 har inte informerats över exakt vilka gränser som anses överskridna. Det är lätt att känna sig maktlöst över detta anonyma monster, som inte svarar på några frågor och inte ger skäl för sitt handlande. Det hela kunde beskrivas som en Kafka-berättelse om den enskildes utsatthet inför storföretagens gåtfulla skuggmakt.

Detta är en sida av saken, men avstängningarna följer självklart ett system, vilket blir särskilt tydligt efter en jämförelse mellan olika länder – det är skillnad på vilken policy för exempelvis antijudiskt material som tillämpas i Sverige och Iran. Det är också betecknande att Twitter, trots förmodad vänsterliberal tendens, inte vågade inskrida mot Donald Trumps twitter-konto, förrän denne hade förlorat valet och var på väg ut.

Den kommersiella logiken säger att teknikjättarna inte vill stöta sig med den politiska makten, vilken är i stånd att genomföra olika slags regleringar och inskränkningar i deras verksamhet. Den försöker därför hålla en god relation med olika regeringar och vara lyhörd för de önskemål de kommer med.

Den samhällskritiska tidningen Samhällsnytt har upprepat rapporterat om möten mellan regeringsrepresentanter och teknikjättarna. Det är långt ifrån säkert att enskilda kanaler eller aktörer pekas ut under sådana möten, men det viktiga är att färdriktningen stakas ut. Teknikjättarna förstår att statsmakterna önskar att innehållet modereras hårdare.

Tänk er motsatsen. Att regeringen i stället skulle signalera att censuren går för långt, att frihet på nätet måste råda. Företagen skulle självklart vara snara att tillmötesgå ett sådant krav, då de vill undvika regleringar och andra problem.

Därför blir talet om företagens frihet, om att det inte finns någon censur i juridisk mening helt ihåligt. De har helt enkelt valt en listigare väg än att direkt införa censur. En väg som leder till färre protester.

Den politiska makten har infört censur på entreprenad och alla frihetsvänner bör syna bluffen.   

Senaste