tisdag, 20 april, 2021
tisdag, april 20, 2021

Sveriges Radio gör propaganda för öppna gränser på arabiska

0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Logos_of_Sveriges_Radio#/media/File:Flag_of_Sveriges_Radio.svg

Välkomna till det första avsnittet av Sveriges Radio. Jag heter Abdulaziz Malum.

Idag kommer vi att belysa vägen till permanent uppehållstillstånd, vilket har blivit ett hett ämne bland många invandrare sedan lagen om tillfälliga uppehållstillstånd infördes den 20:e juli 2016.

FM: Mitt namn är Fadl Mohammed och jag kom hit från Jemen för två år sedan.

Just nu befinner vi oss i Rosenbad i Stockholm, bredvid riksdagen som stiftar svenska lagar. Här fattades beslutet om att tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd ska gälla i Sverige. 

Nu står du bredvid byggnaden där det här beslutet fattades. Hur känner du? 

Jag känner att det här beslutet bör omprövas av många anledningar. Det gör det svårt för nyanlända att integreras. De känner sig inte psykiskt stabila eftersom de inte vet om de kommer att få stanna eller inte. Tänk dig att gå på SFI i två eller tre år för att lära dig svenska sedan säger staten ”nu måste du åka hem”. 

Jag kom hit i mitten av 2018. Tre månader senare fick jag asyl på grund av humanitära skäl. Uppehållstillståndet gällde i 13 månader, det har senare har förlängts med 2 år. 

Har du översatt din utbildning och sökt jobb inom ditt yrke?

Jag validerade min utbildning direkt efter att jag kom hit. Jag är civilingenjör. Jag fick ett erbjudande av ett av de största svenska företagen men tyvärr så blev anställningen avbruten på grund av Corona

Har även din fru och dina barn tillfälligt uppehållstillstånd? 

Familjen fick uppehållstillstånd 13 månader och det har sedan förnyats med två år till.

Vet barnen om de här detaljerna? 

På ett ytligt sätt men inte på ett djupt sätt. Dock är de alltid stressade på grund av omständigheterna. 

Vilka hinder möter du i ditt sökande efter en två års- eller permanent anställning? 

När man har ett företag då kommer det två typer av arbetssökande. En som inte kan svenska och inte har faktiska integrationsfärdigheter, och andra typen är en infödd svensk som kan svenska och förstår det svenska samhället. Då är det klart att man väljer svensken. Dock måste arbetsförmedlingen uppmuntra och hjälpa nyanlända att integreras på arbetsmarknaden. De behöver även uppmuntra arbetsgivare att anställa nyanlända eftersom även nyanlända har erfarenheter att bidra med.

Kan du ge en inblick i din hälsosituation och om den förhindrar dig från att kunna arbeta? 

Efter att jag kom hit blev jag sjuk och i en aggressiv sjukdom som förlamar kroppen, vilket lett till att jag inte längre kan gå. Den har även påverkat mina ögon. Det leder till svårigheter med att kunna arbeta. Det tar lång tid att få träffa en läkare här. Det blir bara värre då. För två år sedan kunde jag gå normalt men nu behöver jag en rullstol. Det blir svårt att tvinga en sån människa till att arbeta, eftersom de faktiskt inte kan arbeta.

När förväntar du dig att få PUT? 

Jag förväntar mig inte det eftersom besluten som tas i Sverige är föränderliga. Det sättet som man fattar beslut på är konstigt. 

Nu lyssnade vi på jemeniten Fadl Mohammed som lider av multipel skleros och som genomgår en stressig period på grund av att han inte får PUT. Det här gäller många flyktingar. Sedan 2016 har 163,000 fått asyl i Sverige. 84,000 fick permanent uppehållstillstånd. 78.000 fick tillfälligt uppehållstillstånd. 

Vi ringde advokaten Majeed Alnashi. Han har jobbat mycket med asylfrågor. Han berättade för oss om hur asylsituationen var innan och efter lagens införande. 

Sverige och Tyskland har tagit emot flest asylinvandrare sett till befolkningsmängd. Tanken var att genom samtal med andra länder få dem att införa samma generösa regler för uppehållstillstånd och på det sättet få flyktingar att välja andra länder än bara Tyskland och Sverige. Dock valde majoriteten av länderna att inte införa dessa nya regler, vilket till slut tvingade Sverige till att föra en mindre generös flyktingpolitik bland annat genom att huvudsakligen ge ut ge tillfälliga uppehållstillstånd, för att göra det mindre lockande för människor att komma hit.

Enligt lagen så behöver man minst 12 månaders uppehållstillstånd för att kunna registreras hos Skatteverket och få ett personnummer. Just nu ges de som anses behöva skydd 13 månader medan politiska flyktingar får tre år.

Undantog lagen några specifika grupper?

I början undantogs familjer med omyndiga barn som sökt asyl vid ett visst specifikt datum. Efter det har det inte funnits undantag. Alla får tillfälligt uppehållstillstånd oavsett hur starkt fallet är.

Hur kan man få permanent uppehållstillstånd?

Generellt genom två sätt. Det första är att man ordnar en fast anställning så att man inte behöver ta emot statliga bidrag. Andra sättet är genom att ha en två års relation med en partner som har svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd.

Det pratas om misstag som folk brukar göra.

Det brukar vara arbetsgivare som gör de här misstagen. Det finns nyanlända som t.ex. har jobbat i ett år, men arbetsgivaren glömmer ibland att informera Skatteverket om den detaljen. De gör allt rätt och betalar skatt men informerar inte Skatteverket om att den som arbetar är registrerad på det sättet som Migrationsverket vill. När Migrationsverket sen granskar fallet för att omvandla uppehållstillståndet till ett permanent, så kontakter de Skatteverket och blir informerade om att den här personen inte är registrerad hos Skatteverket. Sedan fattar Migrationsverket ett beslut utan att ge denne en möjlighet att förklara sig och förklara vad som har hänt. Detta är ett av de vanligaste misstagen som sker när man försöker att få permanent uppehållstillstånd. 

Det finns rädsla hos invandrare som har tillfälligt uppehållstillstånd eftersom Danmark har fattat ett beslut om att inte förnya uppehållstillstånd för vissa grupper eftersom situationen i Syrien, enligt Danmarks utvärdering, har blivit bättre. Finns det en risk att Sverige kommer att fatta ett liknande beslut och vad är händer då syrier som inte hittar jobb i Sverige?

Vi önskar att det som händer i Danmark inte kommer hända i Sverige. De ansvariga på Migrationsverket har sagt att Sverige inte tänker fatta såna beslut just nu. Men nu är det endast tillfälligt uppehållstillstånd som gäller.

Finns det något hopp om att Sverige kommer kunna gå tillbaks till den gamla lagen, det vill säga permanent uppehållstillstånd, och ifall Sverige fortsätter med den nuvarande lagen, kommer äldre och sjuka undantas?

Teoretiskt är det omöjligt. Sverige påstår att det är ett land som ger generös asyl och säger ”Välkomna!” men det stämmer inte, särskilt när det finns en majoritet i riksdagen som inte vill gå tillbaka till den gamla lagen. De partierna som vill det, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har inte stort inflytande i riksdagen, men vi önskar att Sverige kommer gå tillbaks till den gamla lagen för permanent uppehållstillstånd. Det finns en möjlighet för att de äldre och sjuka kommer kunna undantas, men så länge det är en period av förhandlingar, hur det kommer se ut sen vet bara Allah. Vi kommer veta när dagen kommer.

Fadl Mohammed vill att Sverige ska gå tillbaka till den gamla lagen. Han vill att man ska ta hänsyn till barnen.

Vi är mycket stressade och väntar hela tiden på vilket beslut som ska fattas. Vi vill integreras i samhället och vi vill jobba och vi vill bli en bra del av det här samhället. Man vet inte var man ska vara efter juli efter lagen klubbas.

Därför vill vi att politiker ska tänka på de tusentals nyanländas situation och fatta beslut som passar de nyanlända. Detta är mitt budskap till politiker gällande barnen. Om ni skickar barnen tillbaka kommer de att rekryteras av extrema grupper som kommer att stjäla deras liv. Därför ber vi er om att skydda våra liv. Precis som ni tog emot oss innan vill vi att ni ska fortsätta ta emot oss, så att våra barns säkerhet inte drabbas så som det sker på många platser där det finns mycket stridigheter.

Originalkälla

Invandrare i Norge och Danmark ignorerar smittskydd och förebyggande åtgärder

0
Polisstationen i det invandrartäta området Stovner utanför Oslo. Foto: Wikipedia/Chell Hill

Human Rights Watch rapporterar att många ”flyktingar” i landet planerar att tillbringa påsken med semesterresor till Pakistan, Turkiet och Mellanöstern, de länder de säger sig ha flytt ifrån.

”De har informerats väl om de nya restriktionerna”, säger chefen för Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG) Tayyab Choudri till tidningen Aftenposten.

Tidningen rapporterar att den politiska ledningen i Oslo tillsammans med norska Folkhälsomyndigheten och primärvården hade dialogmöten med invandrarorganisationerna förra veckan. Det var smittsituationen i Oslo och det kommande helgerna som diskuterades. Informationen från invandrargrupperna var nedslående. Trots hårda karantänskrav för alla som återvänder från ”onödiga resor” utomlands kommer migranterna att packa sina väskor och åka på en resa till sitt ”hemland”.

Restriktioner som utlösts av invandrarinfektion

Smitta bland Invandrargrupper är ett stort problem, något som Exakt24 har skrivit om tidigare, och dagligen återvänder semesterresenärer med flyg från muslimska länder. Hela 12 procent av de som rest till Pakistan har testat positivt för corona vid återkomsten. Och hittills har karantänhotell inte varit obligatoriskt. Aftenposten upprepar FHI:s oro över invandrarnas reslust och migranternas brist på samhällsanda.

I tisdags införde regeringen obligatorisk karantän för alla som återvänder från ”onödiga resor” utomlands.

Anledningen till åtstramningen är att Norska folkhälsoinstitutet (FHI) oroar sig för import av viruset genom fritidsresor utomlands.

Och tester visar hög förekomst av infektion bland människor som återvänder hem från utlandsresor. 12 procent av alla som landar på Gardermoen från Pakistan har testat positivt för corona, enligt Hälsodirektoratets bedömning.

FHI påpekar att många planerar utlandsresor eftersom det nu finns mycket billiga flygresor och eftersom många inte har sett sina släktingar på länge.

Vill förbereda ramadan

Det finns invandrare från flera länder som planerar att resa utomlands, säger Choudri till Aftenposten. Han betonar att målgruppen har ”informerats väl om de nya restriktionerna”.

”Många från vår målgrupp hade bokat biljetter för att resa till olika destinationer, som Turkiet, Pakistan och Mellanöstern i påsk, innan man genomförde de strikta åtgärderna i Oslo. Många av dem som behöver resa tycker att samhället i Norge är isolerat och stängt, medan det i hemlandet inte finns lika stränga restriktioner och är mer öppet”, säger Choudri.

Det är möjligheten att vara med familjen i sitt hemland under planeringen och början av den muslimska fastemånaden Ramadan som gör att muslimer väljer att ignorera regeringens råd att inte resa.

Många invandrare kommer att resa för att träffa släktingar som de inte har sett på länge på grund av pandemin.

– Familjen är en viktig orsak till resor trots smittorisk och strikta restriktioner. Det finns ofta evenemang som bröllop och begravningar som människor vill delta i, och vissa utsätts för påtryckningar från familjen i sitt hemland om att komma.

Traditionellt har många ”norska” pakistanier använt tiden runt påsk för att besöka Pakistan. I år börjar den muslimska fastemånaden en vecka efter den kristna påsken.

Choudri förklarar vidare att ”norrmannen” Usman Mushtaq, som varit rådgivare till Pakistans hälsominister det senaste året, avråder norska pakistanier från att resa på grund av en kraftig ökning av coronasmitta i Pakistan.

– Han avrådde norska pakistanier att resa till Pakistan nu, på grund av hög smittspridning på vissa platser. Regionen Punjab, som de flesta norska pakistanier kommer ifrån, har ökande smittspridning och han ansåg att vi inte borde åka dit, säger Choudri till Aftenposten.

Överrepresentation och ignorerade åtgärder

Under hela pandemin och den efterföljande nedstängningen har invandrargrupper utmärkt sig med en enorm överrepresentation både när det gäller antalet smittade och antalet sjukhusvistelser. Pakistanier och somalier är de grupper där överrepresentation är störst.

FHI har också uttryckt oro över invandrarnas nonchalans mot smittskyddsåtgärder och reserekommendationer från myndigheterna, och har betonat att smittosiffrorna inte kan förklaras av vare sig trångboende eller ”utsatta yrken”.

Det finns en stor variation mellan olika ursprungsländer i bekräftad infektion, inläggningar, proportioner av testade och andel av de testade som är positiva. Människor med födelseländerna Pakistan, Somalia, Irak, Turkiet och Afghanistan utgör en stor andel av både de inlagda och andelen testade som är positiva.

Oslo kommuns statistik över smittan i de olika stadsdelarna visar att Stovner är särskilt hårt drabbad av coronainfektion. Distriktet är också ett av de områden i Oslo med högst andel invånare med invandrarbakgrund. Medan distrikten i öst ligger långt över 1 000 smittade per 100 000 invånare, är smittspridningen fortfarande relativt låg i distrikt med en lägre invandrad befolkning.

Det ser inte mycket bättre ut i Sveriges södra grannland, Danmark. Det ökända invandrarbostadsområdet Vollsmose utanför Odense har ett skyhögt smittotal. I måndags steg incidensen i Vollsmose från 535,9 till 645,3 per 100 000. Det sjönk till 612 på onsdagen, men det är fortfarande mer än fyra gånger högre än den totala incidensen för Odense kommun, som ligger på 128,4.

Odenses socialdemokratiske borgmästare, Peter Rahbæk Juel, skrev på Facebook:

”Jag har informerats om att det under helgen har varit två fester i Vollsmose – inklusive en förlovningsfest med 50-70 deltagare.

Festen ägde rum inomhus och utrymmet var trångt.

Det är att spela med hälsan hos sina landsmän i ett område som bekämpar corona. Det är en kalldusch för de allra flesta invånare och de många frivilliga (som t.ex. corona-ambassadörerna på bilden) som har lyckats göra Vollsmose bäst på testning. Jag tycker ärligt talat att arrangörerna skall skämmas!

Det har knappast undgått någon att vi just nu utkämpar en modig kamp med de boende för att komma till rätta med ett ganska våldsamt utbrott av corona.

Invånarna i Vollsmose har visat imponerande vilja att testas. Volontärer har tagit upp utmaningen och lägger tid och kraft på att hjälpa till att hålla motivationen uppe för testning, karantän och prevention.

Barn kan inte få gå i skolan eftersom det fortfarande finns för mycket smitta i området. Idrottsföreningar och fritidsaktiviteter har lagts ner. De allra flesta invånare i Vollsmose gör det rätta när det gäller testning, isolering och prevention. Och många företag bär dagligen kostnaden för de extra hårda begränsningarna som införts i Vollsmose.

Incidensen i Vollsmose idag är 612. Detta är mer än 4 gånger så högt som i Odense i allmänhet. Tack vare de starka insatserna från boende och myndigheter har smittan lyckligtvis minskat jämfört med för två veckor sedan. Men det är fortfarande kritiskt. Och insatsen är långt ifrån avslutad än. Allt hårt arbete och slit kan riskera att gå till spillo av de få som tycker att de borde ha en stor fest eller som ignorerar att gå i karantän. Det är slående osolidariskt!

Kan ni inte lova mig att vi använder alla våra krafter för att stoppa den här typen av beteende? Ropa högt! Vissa verkar inte ha hört eller förstått det. Vänligen dela det här inlägget och gör ditt nätverk medvetet om att de få inte bör tillåtas förstöra det för de många”, avslutar Peter Rahbæk Juel.

“Stödpaketet är stöldpaket!” – protester utanför riksdagen då coronafonden klubbades

0

Expressen-journalist vill förbjuda Alternativ för Sverige

0

Efter mordbranden: ”att känna sig säker i Sverige har blivit en klassfråga”

0

Opinion: Är det “felaktig information” att påstå att massinvandring är dåligt?

0

Polisen upplöste välbesökt demonstration mot restriktioner – femtiotal bortkörda

0

Opinion: Socialdemokraterna finansierar “trollkampanj” mot KD-ledare?

0

De senaste skandalerna inom Ung Vänster – samtal med Luai Ahmed

0

Lögner och mediedrev – ordningsvakten Mattias Elb om historien som skakade Sverige

0

Ny frihetsdemonstration i Österrike mot coronarestriktioner

0
Polisen uppger att det handlade om 1 600 demonstranter. Foto: Stillbild Youtube

Under de senaste veckorna har tusentals österrikare gått ut på gatorna för att protestera mot landets mycket strikta restriktioner, kopplade till coronapandemin. Landet har sedan coronakrisens start för drygt ett år sedan infört lockdown på lockdown, med några små andningshål av minimalt ökad frihet för medborgarna, för att bara någon månad senare införa en ny, än strängare, nedstängning med hårda krav på munskydd och hur många som får träffas både offentligt och privat.

Trotsar förbuden

De återkommande nedstängningarna har till slut blivit något som allt fler österrikare har börjat uppleva som mer påfrestande än vad man anser sig behöva tåla som fria medborgare. I bland annat huvudstaden Wien har vanligt folk trotsat myndigheternas förbud och gått ut på gatorna för att protestera mot nedstängning och frihetsinskränkande restriktioner. Lördagen den 13 februari var det åter dags för en frihetsmarsch i Wiens centrala delar, och enligt lokala medier skall omkring 2 000 personer ha deltagit i protestdemonstrationen.

Olika grupper sida vid sida

Enligt lokala medier skulle det i demonstrationståget ha rymts många olika sorts grupperingar, som trots olika utgångspunkter ändå kunde förenas i ett gemensamt motstånd mot en påtvingad nedstängning och mot myndigheternas grova inskränkningar av enskilda personers grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Bland demonstranterna samsades vanliga stadsbor, barn och pensionärer tillsammans med uttalade motståndare till vaccinationstvång samt aktivistiska nationalister.

Massanmälningar från repressiv polis

Inför den senaste demonstrationen i lördags rådde inte bara omfattande coronarestriktioner, utan även demonstrationsförbud på grund av vad man kallade ”risk för täta folksamlingar”. Och mycket riktigt var den polisiära närvaron hög i Wiens innerstad när demonstranterna ändå vågade trotsa de långtgående förbuden mot folksamlingar.

Och med facit i hand kan bara konstateras att demonstranterna protesterade med sin heder och sin frihet som insats. Trots att demonstrationen i allt väsentlig var fredlig genomförde polisen massanmälningar av hundratals personer på plats. Några få anmäldes för motstånd mot tjänsteman men desto fler, om inte de flesta, anmälningarna kom att handla om restriktionsrelaterade ”förseelser”. Det polisen i övrigt slog ner på var mångas vägran att lyda order om att hålla avstånd samt vägran att bära påtvingade munskydd.

Viss mildring av nedstängning – men med förbehåll

Bara några dagar innan demonstrationen hölls den 13 februari hade dock vissa mildringar av den senaste nedstängningen ägt rum, men med starka förbehåll. Bland annat måste munskydds- och avståndskraven uppfyllas strängt. Det som fått öppna är diverse affärer och frisörer. Men för att få klippa håret måste man kunna visa upp ett negativt Covid-test som inte får vara mer än 48 timmar gammalt. Och politikerna utesluter inte alls ännu en sträng lockdown, men med tanke på österrikarnas senaste erfarenheter av nedstängningar som kommer och går är det föga troligt att medborgarna låter sig nöja med detta.

Rasistanklagades för ingrip mot plankare – nu visar ordningsvakten vad som egentligen hände

0

Luai Ahmed: “Som arab har jag större yttrandefrihet än svenskarna”

0

Björn Söder: “SD ska fortsätta kämpa mot techjättarnas censur!”

0

Till kamp för fattigpensionärer – den bortglömda gruppen

0

Afghanska konsulatet avhysta pga avföring, nedskräpning och droghandel

0

Vänstergrupp vägrar svara på om deras gömda afghaner är illegala

0

Svenska kyrkan erkänner att skattemedel går till att gömma afghaner

0

S: “Högerextrema hotar demokratin”– Björn Söder (SD) kommenterar

0

Louise Erixon (SD) om slöjförbudet i Sölvesborg

0

Ytterligare en mediekanal censurerad på Youtube

0

Svenska skattemedel undergräver ungersk demokrati – Björn Söder (SD) till angrepp

0

Blågula Korset hjälper nödställda svenskar

0

Pedofil från Centerpartiet vägrar svara på frågor

0

SD vill strypa bidraget till AFA-hus efter Exakt24:s avslöjande

0

Kommunistisk tidigare partiledare om sin resa från klasskamp till mediekamp

0

Demonstranter: Regeringen mörklägger allt mer under pandemin

0

Rättegången mot kyrkogårdstorterarna har inletts

0

Undervisar skolbarn – samtidigt aktiv i vänsterextremt våldsnätverk

0

Domen: Yttrandefriheten trumfade muslimers kränkthetsprivilegium

0

Katolska kyrkan attackerad i Göteborg

0

Islamister på Östermalm kräver förbud mot islamkritik

0

Intervju med nationellt sinnad marxistledare

0

Skola i Vänersborg utrymd efter bombhot

0

Uppsala kommun finansierar “AFA-hus”

0

Ledare: Moderaterna säljer in lösningar på problem de själva skapat

0

Brandattacker i Märsta – molotovcocktails mot bensinmack och kommunhus

0

Ingrid och Maria efter HMF-rättegången: ”Kränkthet får inte vara ett skäl för att slippa kritik”

0

ALTERNATIVMEDIAS VALVAKA

0

Följ vår live-valvaka hela natten, ett samarbete mellan Exakt24 och Samnytt.