onsdag, 29 juni, 2022
onsdag, juni 29, 2022

Brå kartlägger samband mellan ungdomsrån och etnicitet

Brottsförebyggande rådet (Brå) kommer inom kort att genomföra en studie där man vill se om det finns ett samband mellan etnicitet och de allt brutalare och förnedrande ungdomsrånen i Sverige. Man vill helt enkelt se huruvida offer respektive förövare har svensk eller utländsk bakgrund. Att detta initiativ kommer just från Brå måste dock betraktas som oväntat. När Exakt24 försöker få svar från Brås utredare om varför man väljer att göra denna kartläggning just nu väljer de att lägga locket på och förvägra oss en kommentar.

Debatten om ungdomsrån har kommit att bli glödhet i Sverige. Inte minst på sociala medier kommer det ofta vittnesmål om hur särskilt svenska ungdomar blir utsatta för denna typ av brott, antingen just för att de är vita, blonda, blåögda och så vidare, eller för att de kanske kommer från mer välbärgade områden och bär fina kläder. Rånen, som mer och mer har fått inslag av rent förnedringsvåld, utförs enligt vad som ofta framförs av vanliga, svenska medborgare i sociala medier av invandrarungdomar som kommer med okvädningsord gentemot de svenska ungdomarna just för att de är ”svennar”, samtidigt som de rånar dem samt utsätter dem för olika typer av tortyrliknande förnedringsvåld.

Brå kartlägger sambandet mellan förövares och offers etnicitet

Den 25 november publicerade SVT den något oväntade nyheten att Brottsförebyggande rådet skall titta närmare på sambandet mellan förövares och offers etnicitet; vilka som oftare har svensk respektive utländsk bakgrund. Enligt SVT anser Brå att debatten tydligen bygger mycket på spekulationer, och vill därför få en mer faktabaserad statistik kring hur verkligheten ser ut. Och verkligheten talar åtminstone siffermässigt ett dystert språk om man ser till hur omfattande brottsligheten är. SVT skriver att det under år 2019 begicks 7 741 anmälda ungdomsrån i Sverige, den högsta siffran någonsin.

Lägger in en brasklapp

Även om Brå i och med den kommande studien bryter ny mark och kartlägger teman och samband som fram tills nu varit tabubelagda, tycks det hela ändå inte vara helt okontroversiellt för Brås utredare. Detta märks i det undanglidande svar som utredaren Maria von Bredow ger SVT:

– Vi kommer att titta på det men sedan vet vi ju inte vilka svar vi får. Men där det finns en identifierad gärningsperson kommer vi absolut att titta på bakgrund.

Lägger locket på

När Exakt24 når Maria von Bredow personligen och försöker få en intervju är hon inte alls pratglad:

– Har du gått via presstjänst?

Ex24: Nej, växeln kopplade in mig direkt till dig när jag presenterade mig.

– Jag skall precis gå in på ett möte… Du får mejla frågorna till vår pressavdelning så kanske vi kan prata sedan. Det är flera från media som vill ringa om det här TV-inslaget.

Men när vi väl skickar våra frågor dröjer det några timmar tills följande svar kommer från Brås pressavdelning:

”Vi tycker att inslaget i SVT och den information de redan sänt och publicerat på sin webb, på ett bra sätt täcker den information som vi i dagsläget har möjlighet att lämna gällande projektet”.

I och med att Brå valde att lägga locket på kunde Exakt24 inte ställa en mycket avgörande, men för Brå kanske känslig fråga: Varför väljer Brå att påbörja denna studie just nu? Har den allmänna samhällsdebatten gjort det mindre politiskt inkorrekt för er att kartlägga dessa samband, med tanke på att detta var tabu för er fram tills nu?

Så här skall studien gå till:

Den kommande rapporten kommer bland annat att utgå ifrån:

• En sammanställning av data från anmälnings- och misstankeregistret samt specialuttag från Brås egna enkätstudier om självrapporterad utsatthet.

• Genomgång av närmare 800 förundersökningar.

• Statistiska analyser av samtliga anmälda ungdomsrån under åren 2015–2019.

• Intervjuer med ungdomar som rånat eller blivit rånade.

Senaste