söndag, 7 augusti, 2022
söndag, augusti 7, 2022

Åkesson höll igen

Åkesson var i sitt Almedalstal hård mot regeringens försummelser, särskilt på kriminalområdet. Talet som framförallt handlade om kriminalpolitik var dock återhållsamt med klart uttalad nationalism. Det kan tänkas att det finns en rädsla att det skulle riskera samarbetet med högerblocket.

Under förmiddagen talade Jimmie Åkesson i Almedalen för en förhållandevis stor publik, om än inte riktigt så stor som Magdalena Andersson hade i söndags. Publiken som till stor del bestod av sympatisörer fick dock hållas litet på halster, då Åkesson i stället för att engagera publiken med eldfängd retorik berättade en saga. Sagan som hade en kritisk udd mot regeringen och Magdalena Andersson kan inte sägas tillhöra den mer minnesvärda delen av talet, utan som ofta annars var Åkesson inte som bäst, när han försökte vara rolig.

Mer engagerande blev det när Åkesson övergick till att tala på riktigt. Han kritiserade här Magdalena Andersson och regeringen för att vara oduglig, i synnerhet för att den inte tog tag i den grova kriminaliteten. Han framhävde i detta sammanhang också att han till skillnad från statsministern var beredd att vända på varje sten, och han beskrev konturerna av det program han skulle komma att presentera samma dag.

Något nämndes om energipriserna, men utan tvivel var kriminaliteten i fokus för SD-ledarens tal. En mycket stor del av talet handlade om att beskriva ett Sverige som plågas av gängkriminalitet och en regering som inte gör något åt saken. På många sätt liknar detta vad Moderaternas och Kristdemokraternas ledare sagt tidigare i veckan, men tonen var hårdare, och talet var mer ensidigt fokuserat på kriminalitet.

Även om Åkesson, till skillnad från Ebba Bush och Ulf Kristersson, nämnde massinvandringen, var det knappast något fokus på nationalism i talet. I stället framhävdes konflikten mellan laglydiga, inklusive invandrande sådana, och brottslingar. Åkessons fem år gamla metafor om att konflikten står mellan dem som bygger bilar och dem som bränner bilar togs upp och återanvändes.

Detta uppfattar jag som en långtgående nedtoning av det nationalistiska budskapet, på ett sätt som jag inte sett på flera år från SD. En möjlig tolkning är att det finns en rädsla att en alltför kraftfull retorik skulle äventyra samarbetet i högerblocket.

En annan tolkning är att det finns en frustration över att SD inte växer och att man då försöker attrahera en bredare målgrupp. Frågan är dock hur tilltron till den försäljare som inte vill sälja sin egen produkt ser ut.

Senaste